Norges idrettsforbund opplever at idrettsråd og idrettskretser har vært opptatt av å finne fordelingskriterier som gjør at midlene treffer de barn og unge som trenger det mest. Foto: Erik Ruud
Norges idrettsforbund opplever at idrettsråd og idrettskretser har vært opptatt av å finne fordelingskriterier som gjør at midlene treffer de barn og unge som trenger det mest. Foto: Erik Ruud

125 millioner kroner er fordelt til idrettslag for å inkludere barn og ungdom

Norges idrettsforbund mottok 125 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom mellom 6-19 år fra Kulturdepartementet i slutten av juni 2023. Nå er pengene fordelt.

I underkant av 124,8 millioner kroner er per september 2023 utbetalt til 4367 idrettslag. 102 idrettsråd har fordelt i underkant av 114,8 millioner kroner til 3350 idrettslag. Idrettskretsene har fordelt 10 millioner kroner til 1017 idrettslag. Det er store forskjeller på midler som er tildelt til de ulike idrettslagene, men alle idrettslag har mottatt minimum 1000 kroner i denne ekstra innsatsen.

Alle 10 idrettskretser og 102 idrettsråd har vedtatt lokale kriterier for fordeling og fordelt tildelte midler til sine idrettslag. Ett idrettsråd har utsatt frist til senest 1. desember 2023.

Fordelingskriterier

De fleste idrettsråd har fordelt tildelt sum basert på medlemstall i aldersgruppen 6-19 år, med en eller flere tilleggskriterier. Slike kriterier kan for eksempel være en minimumssum eller grunntilskudd per idrettslag, at idrettslaget må ha et minimum antall barn/ungdom og/eller at idrettsrådet har vektet medlemmer i alderen 13-19 år høyere enn 6-12 år. Noen få idrettsråd og idrettskretser har gjennomført en søknadsrunde i forkant av fordeling.

Norges idrettsforbund opplever at idrettsråd og idrettskretser har vært opptatt av å finne fordelingskriterier som gjør at midlene treffer de barn og unge som trenger det mest. Vi takker for innsatsen organisasjonsleddene har lagt ned i fordeling og oppfølging av sine idrettslag så langt. Vi håper at idrettslag som har mottatt støtte får god nytte og effekt av disse midlene i sitt arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6-19 år. NIF vil sende ut en evaluering til idrettsråd og idrettskretser senest 1. desember 2023, og benytte deres erfaringer i NIFs rapportering til Kulturdepartementet våren 2024.

Her er en oversikt over fordelingen gjennomført av idrettskretsene:

Her er noen eksempler på kriterier og fordeling gjort av idrettsråd:

 

Ekstra innsats i 2023

Tilskuddet på 125 millioner kroner er en ekstra innsats fra regjeringen i 2023 for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. Tilskuddet har enkle kriterier og midlene skal:

  • Gå direkte til idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.
  • Gi idrettslagene handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

 

Les også disse to nyhetssakene: