Idrettsglede for alle oppnår vi gjennom å bygge flere og bedre anlegg, skape mer aktivitet og stimulere til økt frivillighet!

Idrettens valgsaker 2023

Idretten skal jobbe for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut ifra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling. Kort sagt, vi skal skape idrettsglede for alle!

Vi er heldige i Norge som har frivilligheten. 142 000 årsverk i frivilligheten generelt og 34 000 årsverk i idretten spesielt skaper muligheter for idrett og aktivitet i hele Norge. Idretten har over 1,9 millioner medlemmer fordelt på 9500 lag.

For hver enkelt betyr dette glede, mestring og fellesskap. For samfunnet betyr det bedre folkehelse, mer inkludering, psykisk mestring og mye mer. For Norge betyr det medaljer i VM, OL og Paralympics. For lokalsamfunn betyr det en avgjørende kraft som skaper fellesskap og glede.

Hver eneste dag jobber idretten for å bekjempe diskriminering, ensomhet og forskjellsbehandling. Derfor er idretten ikke bare viktig for folk, men også for politikere. Mange av våre mål er også sammenfallende med tverrpolitiske mål for stat og kommune.

Idretten må ha trygge og forutsigbare rammer slik at vi kan rekruttere aktive, flere medlemmer og flere frivillige til lagene. Alle skal få et tilbud, så vi kan skape idrettsglede for alle. Derfor har vi valgt anlegg, aktivitet og frivillighet som de viktigste sakene for oss i idretten frem mot valget.