Satsingen på kjønnsbalanse og mangfold i idretten begynte med et initiativ fra Innlandet idrettskrets under navnet «#GNIST». I samarbeid med Norges Fotballforbund har prosjektet underveis endret navn til «Vi trenger deg». Målet med prosjektet er å bedre kjønnsbalansen i idretten.

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.