Vi ønsker flere kvinner i leder- og trenerverv, ikke bare fordi kjønnsbalansen må bli bedre, men også fordi det har store positive ringvirkninger på samfunnet at flere kvinner blir aktive innen idretten.

Vi trenger deg!
Kjenner du, eller er du kanskje selv, en av kvinnene vi ser etter?