Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Ekstra midler til innsats for like muligheter

Kulturdepertementet (KUD) vedtok tidligere i år å bevilge 125 millioner kroner til ekstra innsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene fordeles av idrettsråd og idrettskretser etter føringer gitt i tildelingsbrev fra KUD og Norges idrettsforbund.

Bevilgningen er to-delt:

 1. Kr 115 millioner ble fordelt til de kommuner med størst prosentvis andel barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier, vektet i forhold til antall barn i kommunen. Disse midlene fordeles av det enkelte idrettsråd.
 2. Kr 10 millioner ble fordelt til landets respektive fylker basert på antall barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Disse midlene fordeles av idrettskretsene.
  Målgruppe for tildeling er barn og unge 6-19 år.

 

Her følger en oversikt over hvordan fordeling av midler er behandlet i Troms og Finnmark.

 1. KUD sin fordeling medførte midler til 4 kommuner i Troms og Finnmark, med et samlet beløp på kr 1.383.193

Idrettsrådet fordeler midlene til idrettslag i sin kommune. 

Tromsø                  kr 661.723

Senja                      kr 295.352

Harstad                  kr 280.697

Alta                        kr 145.421

 

 1. Av de 10 millionene som ble tildelt landets fylker, mottok Troms og Finnmark Idrettskrets kr 932.033 til fordeling i Troms og Finnmark.

  De 4 kommunene som fikk midler direkte fra KUD holdes utenom denne potten.
  Idrettskretsens ønske er å «treffe best mulig» med disse innsatsmidlene, slik at midlene kommer til de idretter og de idrettslag som med størst sannsynlighet har flest barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier.

  Tildelingskriterier vedtatt av kretsstyret:

Kriterier for fordeling til idrettslag i TFIK foruten de 4 største idrettsråd:

1)       Den totale summen tildeles de kommuner som i offentlig statistikk har høy andel av barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Det er utarbeidet oversikt på utvalg av kommuner

2)       Midlene fordeles til hver kommune forholdsvis etter antall barn i lavinntektsfamilier og antall idrettslag med medlemmer i målgruppa

3)       TFIK tar kontakt med idrettsråd i tildelingskommuner og aktuelle idrettslag, og i samarbeid:

- gjøres det ei vurdering om det er aktuelt å prioritere enkelte idrettsaktiviteter i fordelingen

- eventuelt brukes aktivitetstall i aldersgruppa 6-19 år i fordelingen

Troms og Finnmark idrettskrets sin fordeling omfatter følgende 19 kommuner utfra kriterier nevnt over:  

Berlevåg, Gamvik, Gratangen, Lavangen, Hammerfest, Vadsø, Kvæfjord, Vardø Dyrøy, Karlsøy, Kåfjord, Kvænangen, Kautokeino, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Sør-Varanger

Se fordeling pr idrettslag her: «Ekstrainnsats til like muligheter 2023»

Les mer om tildeling og kriterier her: Status på fordeling av 125 millioner kroner til idrettslag for å inkludere barn og ungdom (idrettsforbundet.no)