Idrettspresident Berit Kjøll leder Idrettsstyret. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Idrettspresident Berit Kjøll leder Idrettsstyret. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Idrettsstyret, komiteer og utvalg

Her finner du mer informasjon om Idrettsstyret og faste komiteer og utvalg i tingperioden 2021–2023. Protokollene fra idrettsstyremøtene ligger også her.

 

President: Berit Kjøll
1. visepresident: Vibecke Sørensen 
2. visepresident: Sondre Sande Gullord                        
Styremedlem: Sebastian Henriksen         
Styremedlem: Zaineb Al-Samarai
Styremedlem: Elisabeth Faret
Styremedlem: Ole Jørstad
Styremedlem: Erik Unaas
Styremedlem: Astrid Strandbu
Styremedlem: Sara Stokken Rott
Styremedlem: Marco Elsafadi
Ansatterepresentant: Åsmund R. Sæbøe
Ansatterepresentant vara: Erling Strand
Utøverrepresentant: Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøverrepresentant vara: Øyvind Watterdal
IOC-representant: Kristin Kloster Aasen   

Leder: Jeppe Normann
Nestleder: Ida Skirstad Pollen
Medlem: Per Flatabø
Medlem: Tormod Bergem Strand
Medlem: Trude Sparre
Medlem: Ina Strømstad

Henvendelser bes rettes til appellutvalget@idrettsforbundet.no.

Leder Tomasz Edsberg
Nestleder Ingeborg Kristin Sunde
Medlem Nini Ring
Medlem Kåre T. Claussen
Medlem Morten Kjær Enger
Medlem Trude Gran Melbye
Medlem Joacim Holter
Medlem Therese Eriksen Håhjemsvik
Medlem Knut Kolloen

Henvendelser bes rettes til domsutvalget@idrettsforbundet.no.

Leder: Anne Irene Myhr
Medlem: Gunnar Skoglund
Medlem: Tom Ericsen
Varamedlem: Aksel Devold
Varamedlem: Karen Hasselberg Sørensen

Protokoller fra kontrollutvalget finner du her.

Instruks for NIFs kontrollutvalg. 

Leder: Bodil Kristine Høstmælingen
Nestleder: Kaare M. Risung
Medlem: Tore Thallaug
Medlem: Kjersti Elvestad
Medlem: Ida Helene Braastad Balke
Varamedlem: Ingeborg Kristine Lind
Varamedlem: Alexander Horn

Henvendelser bes rettes til lovutvalget@idrettsforbundet.no.

Uttalelser fra lovutvalget. 

Leder: Terje Roel
Nestleder: Astrid Waaler Kaas
Medlem: Cidi Nzita 
Medlem: Mona Adolfsen 
Medlem: Mads Stian Hansen
Medlem: Marcela Montserrat Fonseca Bustos
Medlem: Trond Inge Haugen
Medlem: Marit Roland
Medlem: Rigmor Hansen Aarrestad 
Medlem: Marius Gisvold
Varamedlem: Turid Williksen
Varamedlem: Morten Søgård

Leder: Robert Mood 
Nestleder: Lena Schrøder
Medlem: Nosizwe Lise Baqwa
Medlem: Finn Badou Jor
Medlem: Heidi Ysen
Medlem: Inger Marie Lid
Medlem: Gudmund Skjeldal
Medlem: Therese Marie Ignacio Bjønnaas
Medlem: Casper Width

Les mer om etisk råd her. 

Leder: Reidar Bruusgaard
Nestleder: Wenche Merethe Kåsa
Medlem: Linn-Marie Grymyr Dahl
Medlem: Jan Kildahl
Medlem: Faraz Ahmed Ali
Medlem: Trude Antonsen
Medlem: Nicolai Løland Dolva
Medlem: Muhammed Saqib Rizwani
Medlem: Lisa Mari Løkke

Les mer om NIFs påtalenemnd her. 

Leder: Odd Bjarne Solheim
Medlem: Liv Bentzen
Medlem: Thorbjørn Theie

Leder: Reidun Førde
Medlem: Christine Holm Moseid
Medlem: Inggard Lereim
Medlem: Maren Stjernen
Medlem: Lena Schrøder
Medlem: Jeanette Nilsen
Medlem: Per Tøien

Les mer om utvalget her. 

Idrettsstyret 2019-2021_612.jpg

Idrettsstyret 2019-2021 ble valgt på Idrettstinget på Lillehammer 26. mai 2019.

President: Berit Kjøll
1. visepresident: Vibecke Sørensen 
2. visepresident: Johann Olav Koss 
Styremedlem: Sebastian Henriksen         
Styremedlem: Sondre Sande Gullord                        
Styremedlem: Zaineb Al-Samarai
Styremedlem: Elisabeth Faret
Styremedlem: Ole Jørstad
Styremedlem: Erik Unaas
Styremedlem: Astrid Strandbu
Styremedlem: Emilie Zakariassen Hansen
Ansatterepresentant: Kathe Langvik
Ansatterepresentant vara: Åsmund R. Sæbøe
Utøverrepresentant: Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøverrepresentant vara: Øyvind Watterdal
IOC-representant: Kristin Kloster Aasen   

Tom Tvedt, idrettspresident
Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident 
Oddvar Johan Jensen, 2. visepresident
Anne Berit Figenschau, styremedlem
Sondre Sande Gullord, styremedlem
Sigbjørn Johnsen, styremedlem
Guri Ramtoft, styremedlem
Vibecke Sørensen, styremedlem
Marit Roland, styremedlem
Jorodd Asphjell, styremedlem
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, styremedlem
Mads Andreassen, ansatterepresentant
Gerhard Heiberg, IOC-representant (gikk av som IOC-medlem september 2017, og fratrådte derfor som idrettsstyremedlem)
Kjartan Haugen, utøverrepresentant

Idrettspresident: Børre Rognlien
1. visepresident: Jorodd Asphjell
2. visepresident: Kristin Kloster Aasen
Styremedlem: Karette M. Wang Sandbu
Styremedlem: Anne Irene Myhr
Styremedlem: Oddvar Johan Jensen
Styremedlem: Kirsti S. Skog
Styremedlem: Tormod Tvare
Styremedlem: Astrid Waaler Kaas
Styremedlem: Marcela Montserrat Fonseca Bustos
Ansatterepresentant: Geir Johannessen
Styremedlem: Tom Tvedt
Styremedlem: Gerhard Heiberg, IOCs representant
IOCs utøverrepresentant:
Ole Einar Bjørndalen