Idrettspresident Berit Kjøll leder idrettsstyret. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Idrettspresident Berit Kjøll leder idrettsstyret. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Idrettsstyret, komiteer og utvalg

Her finner du mer informasjon om idrettsstyret og faste komiteer og utvalg i tingperioden 2021–2023. Protokollene fra idrettsstyremøtene ligger også her.