Idrettspresident Zaineb Al-Samarai leder idrettsstyret 2023-2025. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai leder idrettsstyret 2023-2025. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund

Idrettsstyret, komiteer og utvalg

Her finner du mer informasjon om idrettsstyret og faste komiteer og utvalg i tingperioden 2023–2025. Protokollene fra idrettsstyremøtene ligger også her.