Kontakt juridisk avdeling

Juridisk avdeling besvarer kun henvendelser fra særforbund og idrettskretser. Henvendelser sendes til juss@idrettsforbundet.no.

Henvendelser fra enkeltpersoner, idrettslag og idrettsråd må rettes til den aktuelle idrettskretsen

Henvendelser fra særkretser/regioner må rettes til det aktuelle særforbundet.