Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rapporter / protokoller

Toppidrettsrapporten_612.png

Protokoller fra Idrettsting, spillemiddelrapporter og rapporter.

Vedlagt er utviklingsplaner som ble vedtatt av Idrettsstyret 4. november 2016. Disse planene prioriterer det særforbund, idrettskretser og NIF har blitt enig om i oppnåelse av idrettspolitisk dokument. Planene konkretisere mål, oppgaver og ansvar, herunder hvordan samhandlingen i de sentrale organisasjonsleddene skal foregå.

Vedtak i Idrettsstyret - godkjenning av utviklingsplaner


Utviklingsplan - Felles planverk

Utviklingsplan - Barn og Unge 


Utvikingsplan - Voksenidrett

Utviklingsplan - Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utviklingsplan - Organisasjonsutvikling

Presentasjoner fra NIFs styrelederforum på Gardermoen 9. november 2016:

1) Utvalget for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester – Sluttrapport
Idretten inn i en ny tid - IKT-prioriteringer for fremtiden.
Presentasjonen til styrelederforum: IKT-utvalget (.pdf)

Rapporten til Idrettsstyret fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer(.pdf)

Vedlegg til rapport Vivento KPMG (.pdf) 

Åpenhet i norsk idrett – Oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger
Oppfølging Åpenhetsutvalgets rapport (pdf)
1. visepresident Kristin Kloster Aasen, NIF

Relatert: Åpenhet i norsk idrett (nettside)

 

Protokoll Idrettens ledermøte 2016

Protokoll Idrettens ledermøte 2016

Søknad om spillemidler 2017
KUD - søknad om spillemidler 2017
KUD - søknad om spillemidler 2017 - tilleggsbrev

Forskningsplan for norsk idrett 
Forskningsplan for norsk idrett - forskning - dokumentering - implementering

NY: Idrettstinget 2015
Protokoll Idrettstinget 2015 (pdf)
Godkjent av idrettsstyret i møte nr 2 (2015-2019)

NY: Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Idrettspolitisk dokument (side og dokument)

Toppidrettsrapporten
Norsk toppidrett mot 2022

Evalueringsrapport etter prosessen Oslo 2022
NIF evalueringsrapport om norske OL/PL-prosesser (2015)

Tiltaksplan mot doping i norsk idrett
Tiltaksplan mot doping i norsk idrett (2013)


Protokoller Idrettsting:

Protokoll Idrettstinget 2015 (pdf)

Ekstraordinært idrettsting 2012

Idrettstinget 2011

Idrettstinget 2007

Idrettstinget 2003

Spillemiddelrapporter:

Spillemiddelrapport 2014

Spillemiddelrapport 2013

Spillemiddelrapport 2012

Spillemiddelrapport 2011

Anlegg og spillemidler:

Spillemidler til idrettsanlegg 2014

Rapport Anlegg og spillemidler 2013

Rapport Anlegg og spillemidler 2012

Rapport Anlegg og spillemidler 2011

Olympic Agenda 2020

Olympic Agenda 2020 - anbefalinger (IOC)

Olympic Agenda 2020 - NIFs innspill

 

Tilstandsrapport:

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2002


Rapport - Kjønn i endring:
Hvor fysisk aktive er kvinner og menn?


Årsrapporter ligger her:
Om NIF - Årsrapporter

Saksliste IS-møte 13