Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rapporter / protokoller

Toppidrettsrapporten_612.png

Protokoller fra Idrettsting, spillemiddelrapporter og rapporter.

Nøkkeltall: Rapport 2016
Nøkkeltallsrapport 2016

Frokostmøte 16. mars:
Nye tilknytningsformer i idretten


Rio 2016
Det eksterne evalueringsutvalgets
Rio 2016-rapport om Olympiatoppen: Evaluering Rio 2016.pptx

Se også:
Olympiatoppens interne evaluering av OL og Paralympics i Rio

Idretten inn i en ny tid
IKT-prioriteringer for fremtiden. Rapport til Idrettsstyret fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer: 

Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT systemer

Vedlegg til rapporten  Vivento KPMG (.pdf) 

Alle høringsinnspillene (pdf)

NIFs utviklingsplaner
Vedlagt er utviklingsplaner som ble vedtatt av Idrettsstyret 4. november 2016. Disse planene prioriterer det særforbund, idrettskretser og NIF har blitt enig om i oppnåelse av idrettspolitisk dokument. Planene konkretisere mål, oppgaver og ansvar, herunder hvordan samhandlingen i de sentrale organisasjonsleddene skal foregå.

Vedtak i Idrettsstyret - godkjenning av utviklingsplaner


Utviklingsplan - Felles planverk

Utviklingsplan - Barn og Unge 


Utvikingsplan - Voksenidrett

Utviklingsplan - Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utviklingsplan - Organisasjonsutvikling

Presentasjoner fra NIFs styrelederforum på Gardermoen 9. november 2016:

1) Utvalget for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester – Sluttrapport
Idretten inn i en ny tid - IKT-prioriteringer for fremtiden.
Presentasjonen til styrelederforum: IKT-utvalget (.pdf)

Rapporten til Idrettsstyret fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer(.pdf)

Vedlegg til rapport Vivento KPMG (.pdf) 

Åpenhet i norsk idrett – Oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger
Oppfølging Åpenhetsutvalgets rapport (pdf)
1. visepresident Kristin Kloster Aasen, NIF

Relatert: Åpenhet i norsk idrett (nettside)

Protokoll Idrettens ledermøte 2016

Protokoll Idrettens ledermøte 2016

Søknad om spillemidler 2017
KUD - søknad om spillemidler 2017
KUD - søknad om spillemidler 2017 - tilleggsbrev

 

Søknad om spillemidler 2018
KUD - søknad om spillemidler
Nøkkelstallsrapport
Spillemiddelsøknad 
Forskningsplan for søknad om spillemidler 2018 norsk idrett 
Forskningsplan for norsk idrett - forskning - dokumentering - implementering

Idrettstinget 2015
Protokoll Idrettstinget 2015 (pdf)
Godkjent av idrettsstyret i møte nr 2 (2015-2019)

Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Idrettspolitisk dokument (side og dokument)

Toppidrettsrapporten
Norsk toppidrett mot 2022

Den norske toppidrettsmodellen - Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport

Evalueringsrapport etter prosessen Oslo 2022
NIF evalueringsrapport om norske OL/PL-prosesser (2015)

Protokoller Idrettsting:

Protokoll Idrettstinget 2015 (pdf)

Ekstraordinært idrettsting 2012

Idrettstinget 2011

Idrettstinget 2007

Idrettstinget 2003

Spillemiddelrapporter:

Spillemiddelrapport 2014


Spillemiddelrapport 2013

Spillemiddelrapport 2012

Spillemiddelrapport 2011

Olympic Agenda 2020

Olympic Agenda 2020 - anbefalinger (IOC)

Olympic Agenda 2020 - NIFs innspill

Rapport - Kjønn i endring:

Hvor fysisk aktive er kvinner og menn?


Årsrapporter ligger her:
Om NIF - Årsrapporter