Idretten vil 612.jpg

Langtidsplan for norsk idrett

Idretten vil! er en langtidsplan for norsk idrett i perioden 2019 - 2023. Idretten skal! er et felles planverk med tydelige mål og strategier for de prioriterte områdene gjengitt i Idretten vil!

Norges idrettsforbund skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

I den nye langtidsplanen for norsk idrett, er det blitt definert fire veivalg som skal prege idrettens arbeid de nærmeste årene: leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende. 

For å få flere med og for å kunne prestere enda bedre på det ypperste prestasjonsnivået – «flere med – lenger» og «flere nye medaljer» – foreslås det at noen få, tydelig prioriterte områder med tilhørende mål, som skal ha forrang i tingperioden og i årene framover. De fire prioriterte områdene er: livslang idrett, bedre idrettslag, flere og bedre anlegg og bedre toppidrett. 

Idretten skal! er en tydeliggjøring av de overordnede målene gjengitt i langtidsplanen Idretten vil!.

Les strategidokumentet Idretten skal! her.

Sammen skal vi gi idrettsglede for alle.
Idrettspolitisk dokument 2011-2015

Moderniseringsprosjektet er opprettet ut ifra en erkjennelse av at idretten i dag ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, arbeidsprosesser og verktøy/løsninger.

Les mer.