Idrettsglede for barn

Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten

I 2023 er det avsatt 125 millioner kroner ved spillemiddelfordelingen som en ekstrainnsats til idrettslags arbeid for inkludering av barn og unge (6-19 år) i idretten. Oslos del av dette er drøy 29 millioner kroner.

Det er Oslo Idrettsråd som har i oppgave å fordele midlene i Oslo.

Basert på Kulturdepartementets tildelingsbrev har Oslo Idrettsråd vedtatt følgende kriterier og model for sin fordeling

 

1. Formål

Formålet med tilskuddet er at det skal være en ekstrainnsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.  Midlene fordeles til idrettslags arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6-19 år) i idretten.

Midlene skal understøtte:

 • klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
 • å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

Klubbene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

 

2. Kriterier

Kriterier for å kunne motta støtte:

 1. Idrettslag i bydeler med andelen barn og unge (0-17 år) i familier med vedvarende lav inntekt på over 15 %. Bydelstilhørighet blir definert med utgangspunkt i bosted for hovedvekten av medlemmer i alderen 6-19 år.
 2. Idrettslag i delbydeler med andelen barn og unge (0-17 år) i familier med vedvarende lav inntekt på over 9,5 %. Delbydelstilhørighet blir definert med utgangspunkt i bosted for hovedvekten av medlemmer i alderen 6-19 år.
 3. Idrettslag som ikke rekrutterer medlemmer i særlig grad fra aktuell bydel eller delbydel mottar ikke støtte.
 4. Idrettslag som rekrutterer i aktuell bydel/delbydel, men som også rekrutterer vesentlig fra andre områder blir avkortet med 50%. Idrettslag uten ukentlige aktivitetstilbud for både barn og ungdom (6-19 år) kan avkortes tilsvarende.
 5. Idrettslagene som skal tildeles midler må:
  • Ha godkjent sin drift med dokumentasjon
  • Ha minst 100 medlemmer i alderen 6-19 år
  • Ha et aktivitetstilbud for barn og ungdom med ukentlig aktivitet gjennom sesongen
  • Ha moderate medlemskostnader
  • Jobbe med inkluderingsarbeid
  • Likebehandle jenter og gutters deltagelse

Dersom midler benyttes til andre formål enn forutsatt kan det gi avkortning på fremtidig tildeling av LAM.

 

3. Modell

2/3 av midlene (ca. kr 20 mill) fordeles matematisk etter ovenstående kriterier.

1/3 av midlene (kr 10 mill) fordeles nabolagsklubber etter samme kriterier, der midler målrettes til idrettslag med særskilte utfordringer for idrettslagets drift og dets evne til å ivareta tilbud og trygghet for barn og ungdom.

 

4. Kvalitetssikring og rapportering

Idrettslag som tildeles midler vil motta brev i forkant der det bes om bekreftelse på at 1) midlene vil dekke behov og 2) vil bli benyttet i samsvar med formålet.

Idrettslag forventes å rapportere på anvendelse av midlene i ordinær årsberetning, og svare ut spørreundersøkelse fra idrettskretsen på slutten av året. Nabolagsklubber er underlagt de rammer og planer som foreligger det enkelte idrettslag.

Fordeling

Foreløpig fordeling som avventer bekreftelse fra idrettsalg som har fått tildelt midler. 

Idrettslag Tildeling  
Ammerud Basket 170 048  
Ammerud Håndball 136 529  
Bjørndal Idrettsforening 797 990 *
Bøler Basket 38 597  
Bøler Idrettsforening 573 447 *
Centrum Tigers 267 119  
Christiania Ballklubb 217 591  
Ellingsrud Idrettslag 446 414  
Fighter Kickboxingklubb 541 934 *
Frigg Oslo Fotballklubb 586 709  
Friskis & Svettis Oslo 56 694  
Furuset Idrettsforening 1 543 790 *
Grorud Idrettslag 485 617  
Grorud Taekwondoklubb 209 289  
Grüner Fotball IL 329 155  
Grüner Ishockey IL 120 423  
Gymnastikk- og Turnforeningen Bjart 65 423  
Hasle-Løren Idrettslag 1 086 209 *
Haugerud Idrettsforening 1 702 022 *
Hauketo Idrettsforening 489 161 *
Holmlia Sportsklubb 993 478 *
Høybråten Basketballklubb 263 193  
Høybråten og Stovner IL 1 126 610  
IDROTTSLAGET I BUL 73 079  
Klemetsrud Idrettslag 1 369 739 *
Lambertseter Bryteklubb 22 362  
Lambertseter Idrettsforening 640 071 *
Lille Tøyen Fotballklubb 316 018  
Lindeberg Sportsklubb - Fotball 220 507  
Linderud IL 779 958 *
Monolitten Idrettslag 732 162 *
Mortensrud-Aker Sports klubb 880 578 *
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb 216 907  
Oslo Bokseklubb 81 596  
Oslo Bordtennisklubb 178 693  
Oslo Judo Klubb 53 264  
Oslo Nord Taekwondo klubb 160 774  
Oslo Skøiteklub 80 881  
Oslo Taekwondo Klubb 85 822  
Oslo Øst Taekwon-Do klubb 124 204  
Romsås Idrettslag 831 102 *
Rustad Abildsø Sportsklubb 80 862  
Rustad Idrettslag 310 019 *
Sagene Idrettsforening 1 782 220 *
Sinsen-Refstad Idrettslag 111 665  
Sportsforeningen Grei 689 183  
Sportsklubben Av 1909 343 054 *
Sportsklubben Forward 310 990  
Sportsklubben Sterling 1 500 000 *
Step Up Danseklubb 42 758  
Stovner Sportsklubb 2 151 432 *
Sveiva Innebandy 153 629  
Troll Karateklubb Bushido 194 968  
Tøyen Sportsklubb 511 646  
Tøyen Taekwondo Klubb 237 092  
Uranienborg Turnforening 140 436  
Veitvet Sportsklubb 187 616  
Vålerenga Fotball 546 029  
Vålerenga Håndball 307 911  
Østensjø Innebandyklubb 28 755  
Årvoll Idrettslag 636 134  
SUM 29 361 558  

 

*) Idrettslaget er tildelt midler til særskilte tiltak.