Attacking-ball-379824.jpg

Fordeling av penger til idrettslag for inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet

I mai vedtok Kulturdepartementet (KUD) å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 125 millioner kroner til lokale idrettslag, for arbeid med inkludering av barn og ungdom (6-19 år) i idretten.

Formålet med tilskuddet var å gi alle barn og ungdom mellom 6–19 år like muligheter til å delta i idrett, uavhengig av familienes økonomiske eller sosiale status.

115 millioner kroner ble fordelt mellom kommuner basert på antall og andel barn i familier med vedvarende lavinntekt (SSB tall). 103 idrettsråd fikk ansvar for å fordele midler til idrettslag i sine kommuner og i Møre og Romsdal gjaldt dette følgende 4 idrettsråd; Kristiansund, Hustadvika, Molde og Ålesund.

De resterende 10 millioner kronene ble fordelt mellom idrettskretsene. 

Møre og Romsdal idrettskrets fikk i oppgave å fordele kr. 1.134.118 mellom idrettslagene i øvrige kommuner. Dette ble gjort etter kriterier vedtatt av idrettskretsstyret og i samarbeid med idrettsrådene i kommunene.

Styret i Møre og Romsdal idrettskrets vedtok følgende prinsipper og kriterier for fordeling:

  • Midlene skal fordeles til idrettslag som har aktivitet for barn/ungdom 6-19 år.

Fordeling av midler:

Beløpet som idrettskretsen fikk til disposisjon, ble fordelt mellom kommunene ut fra prosentandel barn/ungdom som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Midlene til hver kommune ble så fordelt blant idrettslag etter søknad, i tillegg tok noen idrettsråd på seg jobben med å forfordele selv. 

Fordelingen ble gjort ut fra antall medlemmer i aldersgruppen 6-19 år, i de aktuelle idrettslagene

Aukra kommune 

kr 28 537,-

Aure kommune

kr 33 206,-

Averøy kommune

kr 48 033,-

Fjord kommune

kr 22 749,-

Giske kommune

kr 61 044,-

Gjemnes kommune

kr 26 641,-

Hareid kommune

kr 71 242,-

Herøy kommune

kr 94 031,-

Hustadvika kommune

kr 157 821,-

Kristiansund kommune

kr 529 830,-

Molde kommune

kr 438 518,-

Rauma kommune

kr 66 146,-

Sande kommune

kr 23 468,-

Smøla kommune

kr 6 106,-

Stranda kommune

kr 19 583,-

Sula kommune

kr 45 499,-

Sunndal kommune

kr 115 477,-

Surnadal kommune

kr 61 277,-

Sykkylven kommune

kr 87 107,-

Tingvoll kommune

kr 32 920,-

Ulstein kommune

kr 41 794,-

Vanylven kommune

kr 6 845,-

Vestnes kommune

kr 64 656,-

Volda kommune

kr 108 878,-

Ørsta kommune

kr 79 876,-

Ålesund kommune

kr 732 743,-