Økonomi er barriere for barn og ungdoms idrettsdeltakelse
Økonomi er barriere for barn og ungdoms idrettsdeltakelse

Fordeling av ekstraordinært tilskudd til inkludering

Ekstraordinære midler til inkludering av barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier er nå fordelt. Midlene vil gi flere mulighet til å delta i organisert idrett og lette trykket på økonomien til idrettslagene.

Kulturdepartementet varslet at de ved årets fordeling av spillemidler ville sette av 125 millioner kroner til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og ungdom i alderen 6–19 år. Intensjonen var å bidra til at barn i lavinnteksfamilier fikk mulighet til å delta i organisert idrett. 

Les Kulturdepartementets tildelingsbrev her

Av totalbeløpet, ble 115 millioner kroner fordelt til de største idrettsråden, mens de resterende 10 millionene ble kanalisert gjennom idrettskretesene. Av de 10 millionene, mottok Vestfold og Telemark idrettskrets 448 115 kroner. Midlene er nå fordlet til idrettslagene i de elleve kommunene i fylket med færrest idrettslag.

Se fordelingen her

Fordelingen av de 115 000 millionene som kanaliseres direkte til idrettsrådene blir offentliggjort i løpet av høsten 2023.