Illustrasjonsfoto: Norges idrettsforbund
Illustrasjonsfoto: Norges idrettsforbund

Fordeling av innsatsmidler til Rogalandsidretten

I vår vedtok Kulturdepartementet (KUD) å bevilge 125 millioner kroner til ekstra innsats for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Midlene fordeles av idrettsråd og idrettskretser, etter føringer gitt i tildelingsbrev fra KUD og Norges idrettsforbund. I Rogaland er det tolv idrettsråd som fordeler brorparten av midlene som tilfaller idrettslagene i fylket vårt.

Klikk her for mer informasjon om tildelingen, kriterier og fordeling

De resterende ti prosent av midlene, som i Rogaland utgjør 393 255 kroner, er det idrettskretsen som fordeler basert på nevnte tildelingsbrev samt følgende kriterier vedtatt i idrettskretsstyret 8. juni 2023:

"Styret vedtok å legge antall betalte medlemskap i aldersgruppen 6–19 år til grunn for fordeling av 393 255 kroner. Styret vedtok videre å presisere at idrettslagene som skal motta midler skal ha gjennomført samordnet rapportering. De må også benytte godkjent medlemssystem til fakturering, og ha lastet opp årsberetning og regnskap. Styret i idrettslagene plikter å gjøre vedtak om bruk av midler innenfor handlingsrommet i tildelingsbrevet."

Følgende kommuner er tildelt midler, som i sin helhet skal gå til å bedre klubbene sitt handlingsrom i deres innsats for å oppnå formålet;

  • Sokndal 29.510,-
  • Lund 32.824,-
  • Bjerkreim 25 091,-
  • Hjelmeland 12 625,-
  • Suldal 41 740,-
  • Sauda 44 817,-
  • Tysvær 128 059,-
  • Vindafjord 67 384,-
  • Kvitsøy 5 208,-
  • Bokn 5 997,-