Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) jobber aktivt med internasjonale relasjoner, idrettspolitikk og idrettens utviklingssamarbeid. Dette gjør vi for å påvirke internasjonal idrett ved hjelp av våre idrettsverdier, samtidig som vi henter inspirasjon og erfaringer hjem til Norge for å styrke vår idrettshverdag.