Om Krafttaket

Høsten 2021 presenterte regjeringen idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett», og øremerket tilskudd til et eget krafttak for mangfold og inkludering i idretten. Målet er å styrke det allerede pågående mangfolds- og inkluderingsarbeidet, bygge ny kunnskap og beste praksis, og gi arbeidet i norsk idrett et ekstraordinært løft. Midlene skal prioriteres innenfor områdene:

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Denne temasiden skal gi informasjon om hva som foregår i prosjektet, men også fungere som et oppslagsverk for de som ønsker å jobbe med mangfold i egen organisasjon.

Biayna Gromstad Sardarian
Biayna Gromstad Sardarian
Prosjektleder

For henvendelser om Krafttaket

Lars Neerbye Eriksen
Lars Neerbye Eriksen
Ansvar for pilotprosjekter og verktøy

For henvendelser om pilotprosjekter

Rebekka Fremstad
Rebekka Fremstad
Ansvar for kommunikasjon og støtte til særforbund

For henvendelser om kommunikasjon og støtte til særforbund