Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs, seminarer og program

foto-mentorprogram-til-web-profil-nif-kred-ntb-scanpix_size-large.jpg
Foto: Studenidrett / NTB Scanpix

Det finnes flere spennende kurs, seminarer og program for unge ressurspersoner i norsk idrett. NIF utdanner kursholdere på flere fagfelt på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine medlemmer. Her finner du en oversikt over de ulike tilbudene:

 

Lederkurs for ungdom:
Målgruppe: 15-19 år. Målet med «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede kursdeltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eget idrettslag. NIF utdanner kurslærere på vegne av idrettskretser og særforbund, som igjen arrangerer kurs for sine medlemmer. Her finner du oversikt over din krets eller ditt forbund.

Idrettens fredskorps:
Målgruppe: 20-30 år. Hvert år ser Norges idrettsforbund etter idrettsengasjerte ungdom som ønsker å jobbe frivillig med idrett i sørlige Afrika. Les mer om Idrettens fredskorps her.

Norges olympiske akademi (NOA):
Målgruppe: 18-29 år. Hvert år samler NIF unge ledere, trenere og dommere fra idrettsorganisasjonen til Norges olympiske akademi. Akademiet er verdibasert, og er kjent for høyt faglig innhold og gode foredragsholdere. Gjennom akademiet får deltakerne kompetanseheving og nettverksbygging. Les mer om Norges olympiske akademi her.

Det internasjonale olympiske akademi (IOA):
Målgruppe: 20-35 år. Det internasjonale olympiske akademiet er basert i Olympia i Hellas, og skal formidle de olympiske verdier og den olympiske ånd. Hvert år sender NIF to representanter som har deltatt på Norges olympiske akademi til Det internasjonale olympiske akademiet i Hellas. Søkeprosessen finner sted i januar-februar hvert år. Les mer om Det internasjonale olympiske akademi her. 

Mentorprogram for unge ledere:
Målgruppe: 19-29 år (søkere må ha et verv i særforbund/idrettskrets). Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, gjennomfører Mentorprogram for unge ledere. Mentorprogrammet skal legge til rette for at 20 utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. Les mer om Mentorprogram for unge ledere her.

Trenerløypa
Det overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i idrettslagene blir så god som overhodet mulig. Her kan du lese mer om Trenerløypa og hvilke moduler NIF tilbyr som e-læringskurs. Særforbundene er selv ansvarlige for egne trenerutviklingskurs. 

NIFs internasjonale skoleringsprogram «Nordic International Leadership Education»:
NIF arrangerer sammen med Sverige, Danmark, Finland og Nederland et skoleringsprogram for representanter fra særforbundene. Skoleringsprogrammets mål er å øke kunnskap om internasjonalt idrettsarbeid, samt styrke samarbeidet mellom de ulike idrettene og personer som representerer Norden i internasjonale idrettsorganisasjoner. Den internasjonale skoleringen går over 1,5 år. Hver gang det er ny oppstart vil særforbundene motta en invitasjon med informasjon om søknadsprosessen. Les mer om Nordic International Leadership Education.