2023 Ung medbestemmelse til nettsiden 28.06. TALL PÅ 3 + INT - Oppdatering.jpg

Seminarer, møteplasser og program for ungdom og unge voksne

Det finnes flere spennende seminarer, kurs, møteplasser og program for unge ressurspersoner i norsk idrett. Her finner du en oversikt over de ulike tilbudene:

Lederkurs for ungdom:
Målgruppe: 15-19 år. Målet med «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede kursdeltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eget idrettslag. NIF utdanner kurslærere på vegne av idrettskretser og særforbund, som igjen arrangerer kurs for sine medlemmer. Her finner du oversikt over din krets eller ditt forbund.

E-læring "Innføring i styrearbeid": 
Målgruppe: Tillitsvalgte i idrettslag i alle aldre. Kurset gir deg en rask innføring i styret i idrettslagets ansvar og oppgaver, samt planarbeid og viktige oppgaver. Du finner e-læringen her. 

Norges olympiske akademi (NOA):
Målgruppe: 18-29 år. Hvert år samler NIF unge ledere, trenere og dommere fra idrettsorganisasjonen til Norges olympiske akademi. Akademiet er verdibasert, og er kjent for høyt faglig innhold og gode foredragsholdere. Gjennom akademiet får deltakerne kompetanseheving og nettverksbygging. Les mer om Norges olympiske akademi her.

International Session for Young Olympic Ambassadors (IOA):
Målgruppe: 20-30 år. Det internasjonale Olympiske akademi i Olympia i Hellas, er formidler av de olympiske verdier og den olympiske ånd. Hvert år sender NIF representanter til det internasjonale Olympiske akademiet i Hellas. Les mer om Det internasjonale Olympiske akademi her. 

Mentorprogram for unge ledere:
Målgruppe: 19-29 år (søkere må ha et verv i særforbund/idrettskrets). Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, gjennomfører Mentorprogram for unge ledere. Mentorprogrammet skal legge til rette for at 20 utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. Les mer om Mentorprogram for unge ledere her.

Lillehammer Young Leaders Program:
Målgruppe: 18-26 år. Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) ønsker å skape en internasjonal utviklingsarena for å tilrettelegge for kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers av nasjoner og roller. Programmet vil bestå av en norsk- og en internasjonal samling på Lillehammer årlig, der de 20 norske deltakerne deltar på begge. Den internasjonale samlingen vil knyttes opp mot et årlig internasjonalt idrettsarrangement i Lillehammer-regionen. Les mer om Lillehammer Young Leaders Program her

Nettverkssamling for unge ledere og Idrettspolitisk arena for unge styremedlemmer under NIFs Ledermøte i Ålesund 31. mai-2. juni 2024:
Målgruppe: Unge idrettsledere fra hele organisasjonen og styremedlemmer/varamedlemmer mellom 15 og 26 år i idrettsstyret, idrettskretser og særforbund. 

Les mer og søk om plass her senest onsdag 24. april 2024. 

Idrettsutvekslingen:
Målgruppe: 20-30 år. Hvert år ser Norges idrettsforbund etter idrettsengasjerte ungdom som ønsker å jobbe frivillig med idrett i sørlige Afrika. Idrettsutvekslingen innebærer sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers av kulturer. Les mer her.

Trenerløypa
Det overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i idrettslagene blir så god som overhodet mulig. Her kan du lese mer om Trenerløypa og hvilke moduler NIF tilbyr som e-læringskurs. Særforbundene er ansvarlige for egne trenerkurs. 

Trenerattesten er blit obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Les mer og ta den her! 

NIFs internasjonale skoleringsprogram «Nordic International Leadership Education»:
NIF arrangerer sammen med Sverige, Danmark, Finland og Nederland et skoleringsprogram for representanter fra særforbundene som har som mål å komme inn i et internasjonalt verv. Skoleringsprogrammets mål er å øke kunnskap om internasjonalt idrettsarbeid, samt styrke samarbeidet mellom de ulike idrettene og personer som representerer Norden og Nederland i internasjonale idrettsorganisasjoner. Den internasjonale skoleringen går over 1 år. Hver gang det er ny oppstart vil særforbundene motta en invitasjon med informasjon om søknadsprosessen. 

Internasjonalt Olympisk akademi sitt masterprogram:
Det Internasjonale Olympiske akademi i Olympia, Hellas, har et eget masterprogram i "Olympic Studies, Olympic Education, Organization and
Management of Olympic Events" i samarbeid med University of Peloponnese. Informasjon om programmet og opptak legges ut her. Søknadsfrist er i mai/juni hvert år.