Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanning og kurs

15641280078_92a16c6812_o.jpg

Norges idrettsforbund tilbyr flere kurs og utdanninger til idrettsengasjerte ungdommer. NIF utdanner kursholdere på flere fagfelt på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine unge medlemmer. Her finner du en oversikt over tilbudet for 2017:

Lederkurs for ungdom:
Målgruppe 15-19 år. Ungdommen kurses i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. NIF utdanner kursholdere på vegne av kretser og forbund, som igjen arrangerer kurs for sine unge medlemmer. Her finner du oversikt over din krets eller ditt forbund.

Idrettens fredskorps:
Hvert år ser Norges idrettsforbund etter idrettsengasjerte ungdom som ønsker å jobbe frivillig med idrett i Zambia, Malawi og Botswana. Alderssegmentet er 20-30 år. Les mer om Idrettens fredskorps her.

Norges olympiske akademi (NOA):
Hvert år samler NIF unge ledere og trenere fra idrettsorganisasjonen til Olympisk akademi. Akademiet er verdibasert, og er kjent for høyt faglig innhold og gode foredragsholdere. Gjennom akademiet får deltakerne kompetanseheving og nettverksbygging. Les mer om Norges olympiske akademi her.

Det internasjonale olympiske akademi (IOA):
Det internasjonale olympiske akademiet er basert i Olympia i Hellas, og skal formidle de olympiske verdier og den olympiske ånd. Hvert år sender NIF to representanter som har deltatt på Det norske olympiske akademiet til Det internasjonale olympiske akademiet i Hellas. Søkeprosessen finner sted hvert år i januar-februar. Les mer om Det internasjonale olympiske akademi. 

Trenerløypa
Det overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i idrettslagene blir så god som overhodet mulig. Her kan du lese mer om Trenerløypa og hvilke moduler NIF tilbyr som e-læringskurs. Særforbundene er selv ansvarlige for egne trenerutviklingskurs. 

NIFs internasjonale skoleringsprogram «Nordic International Leadership Education»:
NIF arrangerer sammen med Sverige, Danmark, Finland og Nederland et skoleringsprogram primært for representanter fra særforbundene. Skoleringsprogrammets mål er å øke kunnskap om internasjonalt idrettsarbeid, samt styrke samarbeidet mellom de ulike idrettene og personer som representerer Norden i internasjonale idrettsorganisasjoner. Den internasjonale skoleringen går over 1,5 år. Hver gang det er ny oppstart vil særforbundene motta en invitasjon med informasjon om søknadsprosessen. Les mer om Nordic International Leadership Education.