Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig – som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

Kontakt oss

Alle henvendelser om ungdomsidrett sendes på e-post til: ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

Ingvild Reitan
Ingvild Reitan
Leder aktivitetsutvikling

Line Hurrød
Line Hurrød
Forvaltningsrådgiver

Linda Jacobsen
Linda Jacobsen
Seniorrådgiver

Idretten skal:

  • tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov - idrett for alle
  • tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning - ungt lederskap
  • gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner - fremtidens utøvere