Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig – som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

Kontaktpersoner

Alle henvendelser om ungdomsidrett sendes på e-post til: ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

Ingvild Reitan
Ingvild Reitan
Leder aktivitetsutvikling

Linda Jacobsen
Linda Jacobsen
Rådgiver breddeidrett

Line Hurrød
Line Hurrød
Forvaltningsrådgiver

Idretten skal:

• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov - idrett for alle
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning - ungt lederskap
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner - fremtidens utøvere