Ekstra innsats i 2023

Økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse i idretten

Regjeringen, ved Kultur- og likestillingsdepartementet, har ved årets fordeling av spillemidler til idrettsformål øremerket 125 millioner kroner til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og ungdom i alderen 6–19 år.

Idrettsråd og idrettskretser bestemmer hvilke idrettslag som får tilskudd lokalt
115 millioner er fordelt til alle kommuner som har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Hvor mye den enkelte kommunen fikk ble bestemt av hvor mange barn i kommunen som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Fordelingen innenfor den enkelte kommune skal gjøres av idrettsrådene. 103 idrettsråd fikk dermed ansvar for å fordele midler til idrettslag i sin kommune.

Sentralt tilskudd til åtte Trønderske kommuner

  1. Trondheim kr 2 458 633
  2. Steinkjer kr 800 380
  3. Stjørdal kr 523 065
  4. Namsos kr 383 281
  5. Levanger kr 343 825
  6. Orkland kr 295 352
  7. Verdal kr 222 077
  8. Melhus kr 182 622

Idrettsrådene i disse kommunene har fordelt midlene etter retningslinjer fra Kulturdepartementet.

Bevilgning til idrettskretser
Ytterligere 10 millioner ble fordelt til idrettskretsene som igjen skulle fordele pengene til idrettslag i kommuner som falt utenfor den ordinære fordelingen. Idrettskretsene fikk ansvar for å fordele tilskuddene etter skjønn, og skulle vurdere behov i idrettslag i kommuner som ikke var blant de 103 kommunene som fikk midler direkte. Trøndelag idrettskrets ble tildelt kr 1 148 005.

Styret i Trøndelag idrettskrets har deretter tildelt midler til ALLE de 30 kommunene som ikke fikk direkte tildeling. Begrunnelsen er kort og godt at INGEN kommuner er uten barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Derfor bør alle få støtte til arbeidet mot utenforskap.

Fordelingen mellom de 30 kommunene ble basert på antall barn i nevnte familiekategori. Antallet fant vi i statistikk fra BufDir/SSB, - altså i akkurat samme statistikk som var grunnlaget for Kulturdepartementets fordeling.

Tilskuddet til disse 30 trønderske kommunene ble fordelt slik:

Kommunenavn Tildelt beløp
Flatanger 4 111
Frosta 25 250
Frøya 40 518
Grong 36 995
Heim 57 547
Hitra 43 454
Holtålen 4 111
Høylandet 8 221
Inderøy 76 925
Indre Fosen 99 827
Leka 11 157
Lierne 8 221
Malvik 98 065
Meråker 47 564
Midtre Gauldal 61 658
Namsskogan 4 111
Nærøysund 88 669
Oppdal 51 675
Osen 4 111
Overhalla 48 152
Rennebu 27 012
Rindal 8 221
Røros 41 692
Raarvihke - Røyrvik 7 047
Selbu 28 774
Skaun 65 181
Snåase - Snåsa 16 442
Tydal 4 111
Ørland 101 001
Åfjord                   28 186         
Trøndelag 1 148 005


Beløpene fordelt pr kommune er videre fordelt til idrettslagene i kommunen. Idrettslagenes andel avgjøres av antall medlemmer i aldersgruppen 6 til 19 år. Siden minstebeløpet som kan tildeles er kr 1 000 har noen idrettslag ikke oppfylt kravet fra Kulturdepartementet. Pengene er sendt til utbetaling og er allerede underveis til idrettslag i hele Trøndelag.