Karsten Warholm ble «Årets mannlige utøver» og Leif Olav Alnes vant prisen «Årets trener» under Idrettsgallaen i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB
Karsten Warholm ble «Årets mannlige utøver» og Leif Olav Alnes vant prisen «Årets trener» under Idrettsgallaen i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Utmerkelser og priser

All informasjon om Hans Majestet Kongens Pokal, Egebergs Ærespris, Gullklubben, Årets ildsjel, Idrettsgallaen, NIFs æresmedlemmer og andre viktige priser i norsk idrett.

Kammerherre Egebergs Ærespris ble innstiftet av Ferdinand Egeberg i 1919 under navnet «Kabinettkammerherre Egebergs Pokal». Egeberg var selv en aktiv idrettsutøver i flere grener og en aktiv jeger og friluftsmann. I tillegg til å være forretningsmann var Egeberg kabinettskammerherre og en av kong Oscar IIs nære rådgivere.

Pokalen ble satt opp for å fremme allsidig idrett og skulle deles ut til den idrettsmann som i løpet av det eller de to siste årene hadde vist fremgang i en idrettsgren og dessuten utmerket seg i flere andre. Egebergs planlagte pokal ble byttet ut med en statuett og fikk tittelen «Kabinettkammerherre Egebergs Ærespris for allsidig idrett» og ble første gang utdelt i 1919 til Gunnar Andersen.

Retningslinjer for Egebergs Ærespris finner du her.

Vinnere av Egebergs Ærespris finner du her.

Fearnleys olympiske ærespris ble initiert av skipsreder Thomas Fearnley (1880-1961) i etterkant av de olympiske vinterleker i Oslo i 1952, og æresprisen har siden blitt tildelt en norsk utøver for fremragende prestasjon i sommer- eller vinter-OL.

Æresprisen er en statuett modellert etter den antikke hellenske diskoskasteren.

I 2021 ble det bestemt at prisen også skal deles ut for prestasjoner i Paralympics. Prisen gis til en norsk OL- og/eller parautøver for fremragende prestasjoner i sommer- og vinterlekene. Det er ikke mulig å utdele æresprisen mer enn én gang til samme utøver. Dersom ingen utøver i individuell øvelse tilfredsstiller kravene for tildeling, kan æresprisen tildeles et lag. Laget mottar kun én pokal.

Det er toppidrettssjefen som innstiller den best kvalifiserte utøveren til å motta prisen. NIFs presidentskap tar den endelige beslutningen om tildelingen.

Vinnere av Fearnleys olympiske og paralympiske ærespris finner du her.

Idrettsgallaen arrangeres hvert år første eller andre lørdag i januar. Den sendes direkte på NRK, og er idrettens egen prisutdeling.

Idrettsgallaen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping. Det deles ut priser i en rekke klasser, blant annet Årets utøver, Årets lag og Årets ildsjel. 

All informasjon om Idrettsgallaen og oversikt over tidligere vinnere finner du her.

Kongepokal - Hans Majestet Kongens Pokal - er et  trofé som tildeles de fleste idretter som er organisert i Norges idrettsforbund. Pokalen settes opp til den kvinne og mann som leverer det antatt beste resultat under et senior-NM.

Les mer her

Norges idrettsforbund deler ut to typer utmerkelser/hedersbevisninger:
NIFs æresmedlemskap og NIFs hederstegn.

NIFs æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen og kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. NIF har i dag 25 æresmedlemmer.

Informasjon om hvert enkelt æresmedlem finner du her.

NIFs hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, utøvere og ansatte i norsk idrett. Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs hederstegn dersom de har gjort meget fortjensfult arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. For ansatte i norsk idrett er kravet forjensfult arbeid på flere plan i mer enn 15 år.

Alle mottakere av NIFs æresmedlemskap og NIFs hederstegn må ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Retningslinjer for NIFs utmerkelser finner du her.

Mottakere av NIFs hederstegn finner du her.

2022 Æresmedlemmer, Fellesfoto (beste bilde) kopi.jpgNIFs æresmedlemmer. Fra venstre: Per Ravn Omdal, Odd Flattum, Sverre K. Seeberg, Ellinor Allergoth, Bjørn Ruud, Børre Rognlien, Arthur S. Knudsen, Unni Nicolaysen, Rolf Nyhus, Britt Mellegaard, Per F. Wright, Oddvar Johan Jensen, Gerhard Heiberg, Hans B. Skaset, Arne Myhrvold, Marit Wiig. Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Grethe Fossli, Kirsti Jaråker, Liv Bentzen, Odd-Roar Thorsen, Sven Egil Folvik, Sverre Bergenholdt, Tom Tvedt, Tove Paule, William Engseth.

Norsk Tippings Idrettspris 
Kunne ditt idrettslag tenke seg å vinne 50.000 kroner? Norges idrettsforbund og Norsk Tipping deler hvert år ut Norsk Tippings Idrettspris til et idrettslag som gjør noe ekstra for ungdommene i deres lokalsamfunn.

Les mer om Norsk Tippings Idrettspris

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. For å hedre den frivillige innsatsen i norsk idrett deles prisen for Årets ildsjel ut på Idrettsgallaen hvert år. Nomineringsperioden skjer på høsten.

Les mer om Årets ildsjel her.