Som folkebevegelse og demokratisk organisasjon er vi verdidrevet. Fra det minste idrettslag helt opp til Idrettstinget skal hva vi gjør hver dag, reflektere våre verdier og hva vi står for.

Hva er et etisk dilemma?

Hva er et etisk dilemma?

Et etisk dilemma kan oppstå når det er konflikt mellom ulike verdier eller hensyn og det er nødvendig å prioritere mellom dem. Dette skjer i idretten hver dag, på ulike idrettsarenaer hvor medlemmer, utøvere, tillitsvalgte, ansatte og tilskuere samhandler. Etikk blir viktig for å hjelpe oss å være bevisst hvilke dilemma vi står overfor, og gir viktige perspektiver i prosessen med å vekte ulike alternativer og lande en beslutning.

Les mer
Olympiatoppen om foreldre og god sportsånd

Olympiatoppen om foreldre og god sportsånd

Du som voksen er et forbilde for barn og unges utvikling av holdninger og handlinger i idrettsmiljøet. Olympiatoppen har egne råd til deg som forelder og forbilde om god sportsånd. Olympiatoppen har både konkrete råd og 9 anbefalinger om «hvordan være en god idrettsforelder».

Les mer