Som folkebevegelse og demokratisk organisasjon er vi verdidrevet. Fra det minste idrettslag helt opp til Idrettstinget skal hva vi gjør hver dag, reflektere våre verdier og hva vi står for.

Hva er et etisk dilemma?

Hva er et etisk dilemma?

Et etisk dilemma kan oppstå når det er konflikt mellom ulike verdier eller hensyn – og det er nødvendig å prioritere mellom dem. Dette skjer i idretten hver dag, på ulike idrettsarenaer hvor medlemmer, utøvere, tillitsvalgte, ansatte og tilskuere samhandler. Etikk blir viktig for å hjelpe oss å være bevisst hvilke dilemma vi står overfor, og gir viktige perspektiver i prosessen med å vekte ulike alternativer og lande en beslutning.

Les mer
Hvordan være en god idrettsforeldrer?

Hvordan være en god idrettsforeldrer?

Norges idrettsforbund har, i samarbeid med Olympiatoppen, utviklet noen anbefalinger som har til hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin rolle. Målet er å skape idrettsglede for alle. Anbefalingene er basert på forskningsresultater fra idrettsvitenskap, erfaringer fra trenere som arbeider med barn og ungdom, idrettens etiske leveregler – samt «Idrettens barnerettigheter», «Bestemmelser om barneidrett» og «Retningslinjer for ungdomsidrett».

Les mer