Idrettens Studieforbund

Idrettens Studieforbund (ISF) omfatter all kursvirksomhet som mottar Voksenopplæringsmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

ISF er regulert av Lov om voksenopplæring og Forskrift for studieforbund godkjent av Kulturdepartementet. ISF har en regional organisasjonsmessig forankring i hele landet gjennom regionleddene. Styret i ISF består av leder, to nestledere og åtte medlemmer. ISF er medlem i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) sammen med 11 andre studieforbund.

På denne siden finner du all informasjon om ISFs ting 2023 og Ekstarordinært ISF-ting 2023.