Idrettens Studieforbund

Idrettens Studieforbund (ISF) er Norges idrettsforbunds (NIFs) parallellorganisasjon som omfatter all kursvirksomhet rettet mot voksne.

ISF er regulert av Lov om voksenopplæring. Særforbund er medlemsorganisasjoner og idrettskretser er ISFs regionale organisasjonsmessige forankring. Styret i ISF består av president, to visepresidenter og åtte medlemmer fra NIFs idrettsstyre. ISF er medlem i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) sammen med 13 andre studieforbund.

ISF årsberetning for 2019

ISF årsberetning for 2020

ISFs vedtekter

Protokoll fra ISF- tinget 2019

Protokoll fra ISF-tinget 2021