Marie Moltubakk (ytterst til høyre) er nyvalgt komitémedlem i teknisk komité Rytmisk Gymnastikk. Foto: FIG
Marie Moltubakk (ytterst til høyre) er nyvalgt komitémedlem i teknisk komité Rytmisk Gymnastikk. Foto: FIG

Sikret seg internasjonale verv med bistand fra NIF

Marie Moltubakk er valgt inn i det internasjonale Gym- og Turnforbundet (FIG). På veien mot målet fikk hun sparring og veiledning fra internasjonal rådgiver i NIF, Julie Ravlo.

Norges idrettsforbund opprettet i 2021 en ordning hvor særforbund kan søke om midler til å jobbe med kandidater som ønsker å stille til valg for internasjonale verv.  I tillegg tilbyr NIF bistand ved internasjonal avdeling med temabaserte workshops for å forberede og ruste kandidatene best mulig i kandidaturprosessen.

Verdifull veiledning gjorde kandidaturjobben enklere

Gym-og Turnforbundet fikk to representanter valgt inn under FIG kongressen. Lise Lorentzen Mandal ble gjenvalgt til sin tredje periode i FIG Council, mens Marie Moltubakk ble nyvalgt komitémedlem i teknisk komité Rytmisk Gymnastikk. Som nyvalgt internasjonal representant, legger Moltubakk vekt på veiledningen hun fikk fra Idrettsforbundet.

- Skoleringsprogrammet Julie tok oss gjennom hjalp meg med å få oversikt over mine verdier og målsetninger for arbeidet i det internasjonale vervet jeg siktet mot, og konkrete strategier for selve valgkampen. Å ha dette så godt systematisert og skreddersydd for vår situasjon bidro også til at jeg følte meg mer selvsikker i møte med velgere og aktuelle promotører, sier Moltubakk.

Har jobbet målrettet for å få representanter inn i internasjonale verv

Midlene Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) mottok, er blitt brukt til å være til stede på de få internasjonale arenaene det har vært mulig å være på, samt til å lage promofilm og presentasjon av kandidaturene. Arbeidet er tett knyttet til forbundets mål om å ha flere internasjonale representanter. Norges Gymnastikk- og Turnforbund har nå totalt fem internasjonale verv.

-NGTF har i flere år jobbet målrettet for å få representanter fra forbundet inn i internasjonale verv. Norge er en liten nasjon i internasjonal gym- og turnsammenheng, så det å besitte hele fem internasjonale verv er rett og slett stort! Takket være god veiledning og støtte fra NIF, ekstremt kompetente og dyktige kandidater, samt langsiktig og målrettet arbeid fra forbundets side, har Norge nå en unik mulighet til å påvirke utviklingen av våre grener, og det internasjonale arbeidet. Selv om det har blitt gjort mye de senere årene, er det fortsatt en lang vei å gå når det gjelder åpenhet, godt styresett og etiske problemstillinger – her skal vi ha en tydelig stemme, og bidra til å gjøre en forskjell, sier Mona Kristiansen.

Verdifull og viktig kompetanse for Idrettsforbundet å bidra med

Norges idrettsforbund ønsker å bidra med kunnskap, erfaringer og kompetanse på det internasjonale feltet, da det er få særforbund som selv har dedikerte ressurser til internasjonalt arbeid. Noen særforbund har aldri hatt kandidater til internasjonale verv i sine internasjonale ledd, og har derfor behov for veiledning. Andre særforbund har representanter i internasjonale verv, men det kan gå lang tid mellom hver gang et særforbund skal kandidere for nye verv, og ønsker derfor bistand og påfyll. Målet om å jobbe tettere med særforbundene og kandidatene henger tett sammen med NIFs internasjonale strategi og de internasjonale verdiområdene, godt styresett, fair play og bærekraft.

Julie Ravlo_GOF.jpg

Julie Ravlo oppfordrer flere særforbund til å gå i uforpliktende dialog med NIF. Foto: Geir Owe Fredheim.

-Arbeidet med internasjonale kandidatur er et spennende arbeid som vi tror særforbundene har stor nytteverdi av. Gjennom de temabaserte workshopene setter vi et mål for kandidaturet som skal passe både det nasjonale særforbundet og kandidaten selv. Vi former et budskap og definerer hvilke områder kandidaten skal fronte i sin kampanje og bygger selve lobbyplanen for kandidaturet, sier Julie Ravlo, internasjonal rådgiver i NIF.  

Lyser ut nye midler i januar 2022

Norges idrettsforbund lyser ut nye midler som særforbundene kan søke om fra januar 2022, og Ravlo oppfordrer flere særforbund til å ta kontakt.

- Det er uforpliktende å gå i dialog med Idrettsforbundet om aktuelle internasjonale kandidaturer. Vi er opptatt av å kunne bistå særforbundene på en tett og god måte, uavhengig om det gjelder kandidater til internasjonale verv, internasjonale mesterskap til Norge, saker man ønsker å få gjennomslag for internasjonalt eller om man rett og slett bare vil ta en kaffe og diskutere et internasjonalt tema. Vi er avhengig av å være tett på særforbundene slik at vi sammen står bedre rustet for vårt internasjonale påvirkningsarbeid, avslutter Ravlo.