Opptak fra informasjonsmøte om Erasmus+

Opptak fra informasjonsmøte som ble gjennomført 11. januar 2023 om Erasmus+.