Terje Jentoft Roel ser frem til fire nye år i EPC.
Terje Jentoft Roel ser frem til fire nye år i EPC.

Terje Jentoft Roel valgt for fire nye år i Den europeiske paralympiske komité

Terje Jentoft Roel fra Trondheim Basketballklubb ble i helgen valgt inn som kasserer, EPCs politiske finansielle posisjon, i Den europeiske paralympiske komité. EPC er den europeiske sammenslutningen av paralympiske komiteer.

Valget ble gjennomført under EPCs generalforsamling i Limassol, Kypros. Roel er valgt for perioden fra 2021 til 2025. Raymon Blondel (Nederland) ble valgt til ny president i EPC, mens Åsa Llinares Norlin (Sverige) ble valgt til ny visepresident. Sammen utgjør disse tre posisjonene, president, visepresident og kasserer, EPCs presidentskap. Roel har fra høsten 2020 frem til generalforsamlingen i 2021 fylt rollen som fungerende president i EPC etter at kroatiske Ratko Kovacic, måtte trekke seg fra presidentvervet av helsemessige årsaker høsten 2020.

- Dette tar jeg som en stor tillitserklæring til norsk idrett, paraidretten spesielt, og hva vi står for. Dette tillitsvervet gir oss en viktig posisjon for mer internasjonal innflytelse på paraidrettens vegne, sier Terje Roel.

EPC har 46 nasjonale paralympiske komiteer som medlemmer. Organisasjonen er et viktig talerør for europeisk paraidrett inn mot Den internasjonale paralympsiek komité (IPC)

På forrige generalforsamling i Israel i 2019, ble det vedtatt endringer av EPCs vedtekter, slik at styrets medlemmer må ha minimum 30 % representasjon fra hvert kjønn. Denne vedtektsendringen kom som et resultat av et initiativ fra Norge og årets generalforsamling var dermed første generalforsamling hvor valget ble gjennomført etter de nye vedtektene.

EPCs generalforsamling vedtok også en ny vedtektsendring som sikrer økt åpenhet og høyere grad av godt styresett i organisasjonen.

- Det er etterlengtet at EPCs styre nå har tre kvinnelige medlemmer. Dette er utrolig dyktige og offensive idrettsledere som jeg gleder meg til å samarbeide med, sier Roel.

Norges idrettsforbund var i tillegg til Roel representert på generalforsamlingen med Idrettsstyremedlem Ole Rogstad Jørstad og internasjonal seniorrådgiver Julie Ravlo.

- Terjes posisjon i EPC er utrolig viktig for Norges mulighet til å kunne bidra i utviklingen av internasjonal paraidrett og med tanke på å fronte våre prioriterte internasjonale verdiområder, godt styresett, bærekraft og Fair Play. Denne posisjonen er også viktig med tanke på prosessen vi nå er inne i nasjonalt, Paradigmeskifte, hvor vi staker ut en ny kurs for paraidretten nasjonalt, sier Jørstad. 

- Det har også vært nyttig og gledelig å være tilstede sammen med den europeiske paralympiske bevegelsen. Vi har stor nytte av å utveksle informasjon og lære av hverandre, avslutter Jørstad.

Slik ser det nye styret i EPC ut:

  • President: Raymon Blondel, Nederland
  • Visepresident: Åsa Linares Norlin, Sverige
  • Kasserer: Terje Jentoft Roel, Norge
  • Styremedlem: Miriam Malone, Irland
  • Styremedlem: Geoff Newton, Storbritannia
  • Styremedlem: Anita Urr, Ungarn
  • Styremedlem: Lukasz Szeliga, Polen
  • Styremedlem: Mindaugas Bilius, Litauen

Les mer om EPC her.