Idrettens internasjonale veileder for internasjonalt arbeid skal bistå tillitsvalgte og representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner, utøvere og støtteapparat som representerer Norge internasjonalt.

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi

Verdier verdt å kjempe for - Norsk idretts internasjonale strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle.

Les mer