Norge skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen, men også som en tydelig og engasjert stemme i det internasjonale idrettssamarbeidet.
Norge skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen, men også som en tydelig og engasjert stemme i det internasjonale idrettssamarbeidet.

Internasjonal strategi

Verdier verdt å kjempe for - Norsk idretts internasjonale strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle.

Idretten er gjennom sin samlende kraft og enestående evne til å skape glede og begeistring i en unik posisjon til å fremme positive verdier og skape endring.

Idretten knytter folk sammen på tvers av ulikheter, geografi og politiske skillelinjer. At idretten samler folk i en verden med økende polarisering, er en styrke. Idretten kan som en global fellesarena bidra til å utvikle samarbeid, skape felleskap og viske ut skillelinjer.

 

Internasjonal strategi

Norge skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen, men også som en tydelig og engasjert stemme i det internasjonale idrettssamarbeidet.