Magnus Sverdrup. Foto: Geir Owe Fredheim
Magnus Sverdrup. Foto: Geir Owe Fredheim

Nytt norsk styremedlem i europeisk idrettsorganisasjon

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, er valgt inn som nytt styremedlem i den europeiske breddeidrettsorganisasjonen ENGSO.

Valget ble gjennomført i forbindelse med organisasjonens generalforsamling 17. juni. Sverdrup er valgt inn for perioden 2021 til 2024.

- ENGSO er en viktig organisasjon for å utvikle og forbedre breddeidrettens rammevilkår på det europeiske nivået. I en tid hvor den europeiske idrettsmodellen stadig utfordres, er organisasjoner som ENGSO viktig med tanke på å jobbe inn mot EU-systemet. Jeg gleder meg til å starte arbeidet, sier Magnus Sverdrup

ENGSO har i dag 38 medlemsorganisasjoner fra 34 ulike land. Presidentvervet innehas av Stefan Bergh fra Sverige.

For NIF er det viktig å inneha posisjoner i de internasjonale organisasjonene hvor NIF har en tilknytning.

- Det er svært gledelig å se at NIF stadig tar nye posisjoner i internasjonale organisasjoner. Bare i løpet av de siste par ukene har vi fått inn Berit Kjøll som nytt styremedlem i Europeiske Olympiske komiteer (EOC), Astrid Uhrenholdt Jacobsen blir nytt IOC-medlem, og nå har vi altså fått inn Magnus Sverdrup som styremedlem i ENGSO. NIF har gjennom dette styrket plattformen for å påvirke internasjonal idrett, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

Les mer om ENGSO her: https://www.engso.eu/