Logoen til Norges idrettsforbund.

Norges idrettsforbund fordømmer arrestasjonen av norske journalister i Qatar

Norges idrettsforbund reagerer sterkt på opplysningene om at to NRK-journalister ble arrestert i Qatar. Idrettspresident Berit Kjøll omtaler hendelsen som rystende og totalt uakseptabel.

- Disse opplysningene er rystende, sjokkerende og totalt uakseptable. Vi tar på det sterkeste avstand fra at journalister, enten de kommer fra Norge eller fra andre land, og som utfører sitt samfunnsoppdrag for å dekke forberedelsene til internasjonale idrettsmesterskap, blir arrestert. Medienes frie stilling er ufravikelig. Samtidig er jeg lettet over at de norske journalistene nå ser ut til å være i god behold, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Det må nå bli en slutt på å tildele store internasjonale mesterskap til land som ikke respekterer pressefriheten og ytringsfriheten.

NRK-journalistenes oppdrag handlet om å dekke samfunnskritiske problemstillinger i Qatar i forkant av fotball-VM 2022. Pressen skal kunne utføre sitt arbeid på et fritt og selvstendig grunnlag, uten verken innblanding eller represalier fra vertsnasjonen. Norges idrettsforbund ser svært alvorlig på hendelsen og forventer at saken følges opp på myndighetsnivå, både fra norsk side og fra det internasjonale samfunnet umiddelbart.

- Hendelsene gjør oss urolig for hvordan myndighetene i Qatar nå vil behandle andre journalister som skal dekke forberedelsene og gjennomføringen av fotball VM i 2022, sier Kjøll.

Norges idrettsforbund vil følge opp saken gjennom idrettens egne internasjonale kanaler. Dette inkluderer både IOC og i IPC.