Se opptak fra presseorientering om internasjonal strategi og simulert høyde

Norges idrettsforbund gjennomførte presseorientering om to aktuelle saker som skal behandles på det ekstraordinære tinget 16. og 17. oktober. Se opptak av presseorientering her.

Norsk idretts internasjonale strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle. Sak to: Retningslinjer for bruk av simulert høyde som skal sikre en trygg og forsvarlig bruk.

Agenda
Velkommen v/Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund
Innledning v/idrettspresident Berit Kjøll
Orientering om arbeidet og hovedlinjene i ny internasjonal strategi v/Bård Glad Pedersen, utvalgsleder
Orientering om arbeidet og hovedlinjene i «retningslinjer for bruk av simulert høyde» v/ Vibecke Sørensen, første visepresident i idrettsstyret

Bakgrunn:

Ny internasjonal strategi
Idrettstinget i mai vedtok at det skal utarbeides en felles internasjonal strategi og veileder for norsk idrett. Strategien angir prioriteringer for norsk idretts internasjonale engasjement og skal bistå tillitsvalgte og øvrige representanter fra norsk idrett i internasjonale idrettsorganisasjoner, blant annet i spørsmål knyttet til idrett og menneskerettigheter.

Opphevelse av forbud om bruk av simulert høyde
Idrettstinget besluttet i mai om å avvikle forbudet om å oppholde seg i simulert høyde. Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt på det ekstraordinære tinget. En bredt sammensatt gruppe er nedsatt av idrettsstyret for å utarbeide retningslinjene. Disse skal sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. De skal også hensynta norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.