Her fra åpningsseremonien under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Foto: Jon Buckle, YIS/IOC
Her fra åpningsseremonien under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Foto: Jon Buckle, YIS/IOC

Sonderingsutvalg for et mulig OL og Paralympics nedsatt

Idrettsstyret har nedsatt et utvalg som i tiden frem mot NIFs ledermøte i mai neste år skal kartlegge interessen internt i idrettsorganisasjonen, samt hvilke premisser norsk idrett mener skal ligge til grunn dersom Norge en gang i fremtiden skal ta initiativ til å gå i dialog med IOC om et eventuelt arrangementsansvar for vinter-OL og -Paralympics.

Oppdraget ble gitt idrettsstyret på Idrettstinget i 2019, og arbeidet med første fase av oppdraget skal nå settes i gang.

Utvalgets mandat er å utarbeide forslag til premisser, som etter sonderinger med idretten internt, vil ligge til grunn for at organisasjonen skal ta stilling til om, og eventuelt når, tiden er riktig for å gå i dialog med IOC om et fremtidig mulig OL/PL i Norge.

– Vi er glade for å ha fått dette kompetente utvalget på plass, og i Mina Gerhardsen har vi en dyktig utvalgsleder som kjenner idretten godt. Nå skal dette utvalget jobbe grundig det neste halve året og levere sin rapport til idrettsstyret, som så vil legge frem saken på NIFs ledermøte til våren, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Det er viktig å understreke at dette utvalget skal, gjennom dialog med idrettsorganisasjonen, kartlegge interessen samt hvilke premisser norsk idrett mener skal ligge til grunn dersom vi skal melde vår interesse en gang i fremtiden. Utvalget skal ikke ta stilling til hvorvidt Norge skal gå i dialog med IOC om å påta seg at arrangementsansvar for OL og Paralympics, og det skal heller ikke peke på mulige arrangørsteder, avslutter Kjøll.

Utvalgets sammensetning er som følger:

  • Mina Gerhardsen (leder)
  • Marco Elsafadi (idrettsstyret)
  • Astrid Uhrenholdt Jacobsen (utøverrepresentant)
  • Lena Schrøder (utøverrepresentant)
  • Aksel Lund Svindal (utøverrepresentant)
  • Mona Adolfsen (Norges Skøyteforbund)
  • Arne Horten (Norges Skiskytterforbund)
  • Anne Farseth (Norges Friidrettsforbund)
  • Stein Bø-Mørland (Agder idrettskrets)