aapenhetsutvalget_foto_GeirOweFredheim.jpg

NIF har mottatt rapporten fra Åpenhetsutvalget

John G. Bernander, lederen av utvalget NIF opprettet for å gi anbefalinger til fremtidig praksis om åpenhet, innsyn og kontroll i idrettsorganisasjonen, overleverte i dag sin rapport til Idrettspresident Tom Tvedt.


- På vegne av Idrettsstyret vil jeg takke John G. Bernander og hans utvalg for jobben de har gjort på dette viktige området for vår organisasjon. Nå skal vi gjennomgå rapporten, og vi skal diskutere og følge opp utvalgets anbefalinger på en grundig måte i Idrettsstyret og med idrettsorganisasjonen. NIFs mål er å lede an i det norske organisasjonslivet når det gjelder åpenhet, uttaler idrettspresident Tom Tvedt.

I april 2016 besluttet Idrettsstyret å nedsette et utvalg bestående av uavhengige representanter, samt personer med tilknytning til idrettsorganisasjonen, som skulle se nærmere på idrettens åpenhetsprinsipper. Det Norske Veritas har fasilitert arbeidet og vært rådgiver for utvalget.

Idrettsstyret vedtok allerede i april i år at Idrettsstyrets og generalsekretærens reiseregninger skal være offentlig tilgjengelige, og varslet ny praksis fra og med 2017.

Les hele utvalgsrapporten her