Visjon og mål
1

Visjon og mål

«Idrettsglede for alle» er visjonen til norsk idrett. Visjonen er inkluderende - alle betyr ikke noen av oss, alle betyr alle. Ingen som ønsker å delta skal utelukkes. Økonomi skal ikke begrense deltakelsen, heller ikke mangel på anlegg; kjønn skal ikke avgjøre hva man kan bli eller være med på. Ingen skal trakasseres eller ekskluderes på bakgrunn av eksempelvis landbakgrunn, funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell orientering.

Les mer
Dagens situasjon
2

Dagens situasjon

Norsk idrett speiler det norske samfunnet og står i en krevende økonomisk situasjon. Høy prisvekst, høyt rentenivå og en svak kronekurs har i 2023 skapt økonomiske utfordringer for idrettslag, særforbund, idrettskretser og NIF. Økte kostnader påvirker hvor mye midler som kan disponeres til selve aktiviteten.

Les mer
3

Prioriteringer for 2024

Målene i Idretten vil er ambisiøse. Skal målene nås må flere områder styrkes. Basert på en høring i organisasjonen har idrettsstyret prioritert fire områder for 2024.

Les mer
4

Søknadssum

Norges idrettsforbund søker om 900 millioner kroner for 2024. Basert på data fra Statistisk sentralbyrå har NIF beregnet pris- og lønnskompensasjonen til å utgjøre om lag 5,6 prosent.

Les mer
5

Videre utvikling etter 2024

Dagens situasjon med høye renter, høye priser og lav kronekurs får konsekvenser for norsk idrett i 2024, og NIF antar at dagens utfordrende økonomiske situasjon vil være gjeldende i flere år.

Les mer
Last ned hele søknaden