Idrettsglede for alle
#

Idrettsglede for alle

– er en offensiv visjon som vi i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er stolte over. Samtidig er det en visjon som forplikter.

Les innledningen
Fjerne økonomi som barriere for idrettsdeltakelse
1

Fjerne økonomi som barriere for idrettsdeltakelse

Økonomi er ingen ny barriere for idrettsdeltakelse. Derfor har idretten selv i mange år prioritert arbeidet med å redusere økonomi som barriere.

Les mer
Rettighetsfestet momskompensasjon
2

Rettighetsfestet momskompensasjon

Forutsigbare og gode rammevilkår er avgjørende for å holde idrettslagenes kostnader nede.

Les mer
Statlig mellomfinansiering av anlegg
3

Statlig mellomfinansiering av anlegg

Anlegg er avgjørende for å skape idrettsaktivitet. Ett av statens viktigste bidrag til å skape aktivitet er derfor gode rammevilkår som stimulerer idrettslag og kommuner til å bygge idrettsanlegg.

Les mer
Støtte fra Enova
4

Støtte fra Enova

Idretten ønsker å bidra i det grønne skiftet ved å redusere vår klima- og miljøpåvirkning, og ber om et samarbeid med staten for å oppnå dette. Idrettslag har et stort potensial til å både spare og produsere egen strøm.

Les mer
Aktivitetshjelpemidler
5

Aktivitetshjelpemidler

NIF har som mål at alle som ønsker det, skal kunne delta i idrett. Derfor er vår visjon idrettsglede for alle. Fordi dagens ordninger ikke er gode nok opplever dessverre mange personer med funksjonsnedsettelser at de i praksis ikke har muligheter til å leve så aktive liv som de ønsker.

Les mer
Finansiering av nytt nasjonalt toppidrettssenter
6

Finansiering av nytt nasjonalt toppidrettssenter

Toppidrettssenteret på Sognsvann har bidratt til å utvikle norske toppidrettsutøvere siden 1986. Det var en sentral nyvinning ved etableringen, og har fungert godt i mange år. Dagens toppidrettssenter er imidlertid bygget for å svare på idrettens utfordringer på 90-tallet. I dag er toppidrettssenteret utdatert som utviklingsarena for norsk toppidrett.

Les mer
Utøverstipender flyttes til statsbudsjettet
7

Utøverstipender flyttes til statsbudsjettet

Skal vi opprettholde et mangfold i idretten, trenger vi et mangfold av idrettstilbud og idrettsstjerner fra mange forskjellige idretter som barn og unge kan se opp til. For å få til dette, må toppidrettsutøvere ha økonomiske rammevilkår som gjør at de kan ha idrett som hoved-beskjeftigelse.

Les mer
Last ned dokumentet