Ledermotet.jpg

Ledermøtet 2017

NIFs ledermøte 2017 ble avholdt i Bodø, Scandic Havet, fredag 12. mai og lørdag 13. mai.

Se nett-tv

Fredag 12. mai


Lørdag 13. mai

14:00 ÅPNING

− Åpning ved Idrettspresidenten

− Hilsen fra Kulturdepartementet

− Hilsen fra Norsk Tipping

− Konstituering

14:40 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

− Styrets årsberetning for 2016

− Årsregnskap for 2016

− Idrettens studieforbunds årsberetning og årsregnskap for 2016

15:20 NORSK TOPPIDRETT MOT 2022

− Olympiatoppens strategiplan 2017-2022

16:00 PAUSE

16:30 OPPFØLGING AV ÅPENHETSUTVALGETS ANBEFALINGER

− Gjennomgang av saksgrunnlaget

− Mulige løsninger

− Diskusjon

− Ledermøtets råd til Idrettsstyret

18:00 OPPFØLGING AV IDRETTSPOLITISK DOKUMENT 2015-2019

− Statusrapport

− Spørsmål og debatt

− Avslutning 19:00

08:30 PRESENTASJON AV BARENTS GAMES

08:45 MODERNISERING AV NORSK IDRETT

08:45 Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer i det norske organisasjonssamfunnet

Karl Henrik Sivesind og Daniel Arnesen fra Institutt for samfunnsforskning gir
en status på norske frivillig organisasjoner og idretten, beskrive ulike alternative tilknytningsformer, og gjennomgår fordeler og ulemper ved disse.

09:30 Enklere tilknytningsformer?

Organisert og uorganisert snowboardaktivitet i Norge. Generalsekretær Lisa Mari Watson presenterer utfordringer og forslag til løsninger for å kunne forene en større del av de som driver snowboard i Norge innenfor forbundet.

09:45 Særforbundsallianser – Ny form for forpliktende samarbeid?

Generalsekretær Trond Søvik fra Kampsportforbundet gir innspill til hvordan kan ulike idretter organiserer seg i et fellesskap som effektiviserer driften og gir mer aktivitet. Hvilke hensyn må ivaretas?

10:00 Enklere å organisere seg lokalt?

Ass. organisasjonssjef i NIF Geir Johannessen orienterer om status i organisasjonsutvalgets arbeid med å finne alternative tilknytningsformer. Hvordan kan kravene til idrettslagene differensieres eller forenkles? Er det plass for mindre "deltakergrupper"?

10:15 Debatt

Skal Idrettsstyret åpne for prøveordninger?

10:45 PAUSE

11:15 KOSTNADSKONTROLL I BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN

De største særforbundene er invitert til en paneldebatt for å få frem hva gjøres på idrettens felles mål om å få ned kostnadene for deltakelse i barne- og ungdomsidretten.

Det vil bli lagt vekt på hva en har gjort, hvilke utfordringer en har møtt, hvilke suksesser som er oppnådd, samt erfaringer som er vunnet.

12:15 KJØNNSBALANSEN I IDRETTEN

Idrettspresidenten vil innlede. 40 % av medlemsmassen i norsk idrett er kvinner, men dette gjenspeiler seg ikke i trener- og lederverv i idretten, særlig når en kommer på høyere nivå.

Anne Grethe Solberg, sosiolog og forsker II ved Høgskolen i Oslo og Akershus, vil presentere anbefalingene fra en stor undersøkelse om hvilke mekanismer som fremmer kjønnsbalanse i bedrifter.

Håvard B. Øvregård, rådgiver breddeidrettsavdelingen, presenterer foreløpige resultater fra et forskningsprosjekt om kjønnsbalanse som NIF gjennomfører i 2017.

12:50 AVSLUTNING

13:00 Lunsj