Lederkurs for ungdom er et kurs for deg mellom 15–19 år som enten har eller ønsker å ta et større ansvar i sitt eget idrettslag. Deltakerne får gjennom kurset kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eget idrettslag.

Alle idrettskretsene og enkelte særforbund arrangerer kurset årlig. 

Norges idrettsforbund ønsker flere unge inn i andre roller i idrettsorganisasjonen. Lederkurs for ungdom kan være en god start - meld deg eller noen unge ressurser i idrettslaget på et kurs i dag!

Lederkurs for ungdom 15-19 år

Lederkurs for ungdom 15-19 år

Kurset har vært avgjørende for at mine tanker som leder har utviklet seg. Jeg kan nå bedre reflektere over mine tanker og handlinger som leder, noe som har bidratt til min personlige utvikling.
Sitat fra styremedlem og medlem i ungdomsutvalg i et særforbund. Fra rapporten "Ungt lederskap i idretten", Norges idrettshøyskole, 2024.