Kursholderne Kaja Hauge Johansen og Renathe Eline Jakobsen hadde med seg 15 unge lederspirer på kurset i Saltstraumen.
Kursholderne Kaja Hauge Johansen og Renathe Eline Jakobsen hadde med seg 15 unge lederspirer på kurset i Saltstraumen.

Stor suksess med Young Active i Nordland

Helgen 4.-5. juni samlet Nordland idrettskrets 15 unge fremadstormende ledere til Aktivitetslederkurs for ungdom i Saltstraumen utenfor Bodø. Ungdommene som deltok, kommer fra idrettslag som allerede er i gang med konseptet Young Active.

Gjennom Young Active skolerer Nordland idrettskrets ungdommer mellom 15-19 til aktivitetsledere, slik at de kan bidra til å starte opp og drive selvstyrte treningsgrupper i sine idrettslag. Fokus i YouAct-gruppene er å ha det gøy med idrett og fysisk aktivitet, og det sosiale er en viktig del av konseptet. Dette innebærer at konkurranseaspektet er mindre viktig, selv om det absolutt er til stede.

Les alt om Young Active her

- Ja, selvsagt konkurrerer vi, kommer det kontant fra lederne Runa Møller Tangstad (18) og Sirianna Stormo Pettersen (17). - Men det er innenfor gruppens egne rammer og det er ikke noe prestasjonspress. Alle kan delta, både gutter og jenter, fortsetter jentene.

Runa og Sirianna, fra henholdsvis Brønnøysund IL og Ørnes IL har vært pådrivere for hver sin Young Active-gruppe på sine respektive hjemsteder. Begge jentene brenner for fysisk aktivitet og det sosiale fellesskapet idretten tilbyr, og ønsker å gjøre en forskjell for å skape "idrettsglede for alle".

Under helgen i Saltstraumen var jentene med som mentorer for deltakerne fra sine klubber, som de selv har vært med å rekruttere. Målet for Young Active i Nordland, er nå å skolere flere engasjerte ungdommer som aktivitetsledere, i de allerede oppstartede gruppene i Nordland.

Her kan du lese hele rapporten fra Young Active- prosjektet

Young Active - Brønnøysund IL
Runa Møller Tangstad startet i 2014 den første Young Active-gruppen i landet, sammen med venninnen Inger-Johanne Warholm. Da var jentene bare 15 år, og ingen av dem hadde noen erfaring som leder eller trener innen idretten. Jentene er skjønt enige om at det har vært både oppturer og nedturer på veien, men at de ikke angrer et sekund.

- Etter at jeg deltok på Lederkurs for ungdom i Mosjøen høsten 2013, tenkte jeg umiddelbart at dette var noe jeg ville starte opp i min klubb, sier Inger-Johanne og fortsetter; - Hadde det ikke vært for at Runa sa ja til bli med, ville nok aldri Young Active i Brønnøysund blitt en realitet. Det har vært viktig å ha noen å sparre med, og bli motivert av. Der har vi utfylt hverandre godt.

I de tre årene Young Active-gruppa i Brønnøysund har eksistert, har de hatt en jevn strøm av ungdom som trener sammen én gang i uka. Ungdommene drar også jevnlig på turer i fjellet, og i skog og mark sammen. Gruppa teller i dag 15 deltakere, og de fleste av disse er ungdommer som tidligere har drevet med idrett, men senere sluttet. Fåtallet av deltakerne driver fortsatt med annen organisert idrett, og noen har ikke drevet med idrett i det hele tatt. 

Tross i kort fartstid som ledere i idretten, har de unge jentene fra Brønnøysund allerede utrettet mye. Inger-Johanne har nå flyttet til Tønsberg, og skal være med å starte opp Young Active der. Hun er også valgt inn som styremedlem i Vestfold idrettskrets. Runa er fortsatt primus motor for Young Active i Brønnøysund, og er valgt inn som styremedlem i idrettsskolen i Brønnøysund IL.

Les også: Akershus idrettskrets har startet med Young Active. Ull/Kisa er et av 6 idrettslag som nå starter opp.

Young Active Ørnes
Ørnes idrettslag i Meløy kommune tok i 2015 sats og sendte 7 ungdommer på Lederkurs for ungdom. I dag drives Young Active-gruppa av disse engasjerte ungdommene som er mellom 15 og 18 år.

- Vi har i snitt 10 ungdommer på treningene våre, men det har faktisk variert fra 0 til 30, avhengig av hva slags aktivitet som settes opp, forteller 17-åringen Sirianna Stormo Pettersen.

Når det kommer til å få med ungdom i aktivitet, opplever Sirianna og de andre aktivitetslederne, at det kan være vanskeligere å få med de som ikke tidligere har vært med i organisert idrett.

- Felles for disse ungdommene er at de stikker innom når de vil, og det er viktig for dem at de er flere i lag som kan være med, forteller hun. De er ikke interessert i å binde seg, og jeg vil si at en avgjørende faktor er at noen de kjenner, også skal på trening

Venner viktig
Hva venner gjør og stor grad av valgfrihet, kan dermed sies å være en avgjørende faktor for å få med ungdom som ikke har erfaring med organisert idrett fra før. 

Dette bekreftes av Stormo Pettersen - Jeg vil påstå at all ungdom har prøvd idrett i regi av skolen. Men vi ser helt klart at ungdom som ikke har vært aktive innen det ordinære idrettslagstilbudet, som fotball, volleyball eller ski, er vanskeligere å nå ut til. 

Gjennom målrettet markedsføring, både gjennom Facebooksiden til idrettslaget og Young Active-gruppen, samt samarbeid med kulturkontoret i kommunen, har Ørnes IL allikevel lykkes med å få disse ungdommene med.

Sirianna sitter i dag som styremedlem i Ørnes IL. Hun er fast bestemt på at Young Acitve-tilbudet skal fortsette i mange år fremover. - Det å ha så stor støtte i klubben er en enorm styrke for oss. At de tør å satse på unge ledere og trenere gjør det enda mer motiverende å bidra, og jeg skal gjøre mitt for å inspirere de ungdommene som er i ferd med å etablere seg som aktivitetsledere. Young Active er definitiv kommet for å bli, avslutter 17-åringen.

Veien videre
I 2016 har Nordland idrettskrets som mål å videreføre de allerede etablerte YouAct-gruppene, samt starte opp nye grupper i idrettslag som ønsker å være med.

Idrettskretsen har samarbeid med følgende klubber:

  • Brønnøysund IL
  • Ørnes IL
  • Vega IL
  • SFK Ajaks (Sortland)
  • Tverlandet IL (Bodø) NY!
  • Innstrandens IL (Bodø) NY!

Ungdom fra disse klubbene får være med på følgende skoleringstiltak dette året:


Er ditt idrettslag interessert i å vite mer om Young Active? Les mer her, eller send en e-post til nordland@idrettsforbundet.no eller ring til Nordland idrettskrets på 75711400