Padleforbundet er ett av flere særforbund som jobber med å utvikle egne aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom. Foto: Erik Ruud
Padleforbundet er ett av flere særforbund som jobber med å utvikle egne aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom. Foto: Erik Ruud

Aktivitets- og konkurranseformer for ungdom 13-16 år

Norges idrettsforbund startet i 2023 en satsing for å utfordre og samarbeide med utvalgte særforbund for å tenke nytt rundt aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom mellom 13 og 16 år.

Frafall i ungdomsårene er ikke et nytt fenomen, og det er noe norsk idrett ofte blir utfordret på. Vi vet at overgangene fra barne- til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole er ekstra sårbare faser i en utøvers liv. Vi vet også at frafall er svært komplekst, men selv om årsakene til at ungdom slutter med organisert idrettsaktivitet er mange, er det særlig to enkeltårsaker som peker seg ut (NOVA, 2020): Tidspress, og at det ikke er gøy å drive med idrett lenger.

Hva kan idrettsorganisasjonen selv gjøre for å motvirke dette?

Dette er grunnen til at Norges idrettsforbund i 2023 startet en satsing for å utfordre og samarbeide med utvalgte særforbund for å tenke nytt rundt deres aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom mellom 13 og 16 år. Særforbundene har samarbeidet og utfordret hverandre og fått gode innspill fra ungdom i målgruppen underveis i prosessen. Satsingen i 2023 fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

I 2023 jobbet følgende særforbund med å utvikle egne aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom: Svømmeforbundet, Motorsportforbundet, Badmintonforbundet, Friidrettsforbundet, Tennisforbundet, Orienteringsforbundet, Skiforbundet (hopp), Gymnastikk- og Turnforbundet, Skytterforbundet, Curlingforbundet og Håndballforbundet.

8 av disse forbundene vil fortsette å utvikle, og jobbe videre med å implementere konseptene sine i 2024.

I 2024 har NIF fått med Sparebankstiftelsen DNB på laget og utvidet satsingen med nye særforbund. I 2024 er følgende ti særforbund valgt ut: Amerikanske Idretters Forbund, Seilforbundet, Padleforbundet, Judoforbundet, Rytterforbundet, Skiforbundet (langrenn og hopp), Rugbyforbundet, Hundekjørerforbundet, Triathlonforbundet og Bandyforbundet.

To workshoper er allerede gjennomført i 2024, og NIF gleder seg til fortsettelsen.

Målet er tydelig: Særforbund som er med, utvikler minst ett aktivitets-/konkurransekonsept for ungdom i alderen 13-16 år – ut fra ungdoms egne ønsker og behov.

Øverst til høyre på denne siden kan du se videoer av tre av konseptene som ble utviklet i 2023: UnoCurling (Curlingforbundet), prikketid (Svømmeforbundet) og Team Match (Friidrettsforbundet).