Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver i NIF sammen med forfatterne Eivind Tysdal, Pierre-Nicolas Lemyre, Stig Inge Bjørnebye, Rune Høigaard og Yngvar Ommundsen. Hedda Berntsen og Frank Eirik Abrahamsen kunne ikke være med på bildet. Foto: Geir Owe Fredheim
Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver i NIF sammen med forfatterne Eivind Tysdal, Pierre-Nicolas Lemyre, Stig Inge Bjørnebye, Rune Høigaard og Yngvar Ommundsen. Hedda Berntsen og Frank Eirik Abrahamsen kunne ikke være med på bildet. Foto: Geir Owe Fredheim

En perfekt guide for alle som er opptatt av ungdomsidrett!

I dag kom boka Ungdomstreneren ut. Boka er en perfekt guide for alle som er opptatt av og interessert i ungdomsidrett.

Ungdomstreneren er en antologi med en samling fagartikler fra syv forfattere. Boka bygger på erfaring og forskning på hvordan en trener på en hensiktsmessig måte kan bidra til å utvikle unge utøvere.
- Boka er erfaringsbasert og tar for seg den seneste forskningen på området. Vi har ikke valgt å fokusere på frafallsproblematikken, men sett nærmere på hva vi kan bidra med for å få ungdommer til å trives. Bokas formål er å fungere som et verktøy slik at trenerne kan bli best mulig i sin jobb, sier Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver trenerutvikling i Idrettsforbundet.  

Ungdomstreneren dekker deler av kompetansekravene innenfor trenerrollen på Trener 2-nivå i Trenerløypa. Særforbundene kan bruke boka i sin helhet eller bruke deler av den som pensum på Trener 2-nivå og delvis også på Trener 3-nivå.

Boka består av seks kapitler:

1) «Ungdomstreneren: rollen, lederen og fagpersonen»
Hovedvekt på trenerrollen for ungdom

2) «Er ungdomstreneren på galt eller riktig spor?»
Hovedvekt på læringsklima, talentutvikling og allsidighet versus spesialisering

3) «Sosial kompetanse»
Hovedvekt på utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse

4) «Om å skape gode grupper i ungdomsidretten»
Hovedvekt på utvikling av gode grupper

5) «Du er her for å stoppe vingen fra å spille fotball»
Hovedvekt på relativ alderseffekt

6) «Eierskap til drivkraften bak idrettsaktivitet»
Hovedvekt på selvbestemmelse og motivasjon

Ungdomstreneren inneholder bidrag fra Frank Eirik Abrahamsen, Hedda Berntsen, Stig Inge Bjørnebye, Rune Høigaard, Pierre-Nicolas Lemyre, Yngvar Ommundsen og Eivind Tysdal.

Les Adressa.no sitt intervju med Stig Inge Bjørnebye i forbindelse med bokutgivelsen.

Kjøp boka hos Akilles Forlag