NIF mottok 1,3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på aktivitets- og konkurranseformer for ungdom. Fra venstre: Stig Magnus Fønhus Grundesen og Linda Jacobsen fra NIF. Foto: Idrettsforbundet
NIF mottok 1,3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på aktivitets- og konkurranseformer for ungdom. Fra venstre: Stig Magnus Fønhus Grundesen og Linda Jacobsen fra NIF. Foto: Idrettsforbundet

1,3 millioner kroner til satsing på aktivitets- og konkurranseformer for ungdom!

Norges idrettsforbund mottar 1,3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å utvikle aktivitets- og konkurranseformer for ungdom 13-16 år i 2024 og 2025.

-Vi er svært glade for tildelingen, og for tilliten fra Sparebankstiftelsen, sier rådgiver Stig Magnus Fønhus Grundesen i Norges idrettsforbund. - Tilskuddet gir oss mulighet til å videreutvikle en satsing fra 2023 med enda flere særforbund i årene som kommer.

93 % av alle barn og ungdom er innom den organiserte idretten i løpet av oppveksten, men mange faller fra, særlig fra 13 års alder. Idrettens nye langtidsplan «Idretten vil! 2023-2027» har som et av sine mål at antall ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år som deltar regelmessig i organisert idrett skal øke med 50 000 i perioden.

Gjennom satsingen på aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom 13-16 år ønsker vi å utfordre og utvikle dagens organisering av ungdomsidretten, ved å aktivt involvere og lytte til hva ungdommene selv ønsker, og på den måten bidra til å nå målet.

Videreutvikling av pågående arbeid

Norges idrettsforbund har gjennomført en satsing med 11 utvalgte særforbund i hele 2023. Særforbundene har jobbet konkret med å utvikle 1-2 konkrete aktivitets- og konkurransekonsepter for ungdom i alderen 13-16 år. Det er gjennomført 4 workshoper i løpet av året, samt et digitalt møte og direkte oppfølging av hvert enkelt særforbund. Flere av workshopene har hatt eksterne foredragsholdere, blant annet André Lachance fra Canada.

Saken fortsetter etter bildet: 

Ungdomsidrett 1920.jpg

Foto: Alexander Eriksson. 

Deltagerne har blitt utfordret til å tenke nytt og kreativt, de har samarbeidet på tvers og gitt tilbakemeldinger på hverandres idéer og konsepter. Flere av idrettene har testet ut konseptene blant ungdom for å spisse og tilpasse de ytterligere underveis. Det har vært løpende evalueringer og tilbakemeldingene fra særforbundene som har vært med har vært gode.

Medvirkning fra ungdommen har vært en sentral del av arbeidet, og særforbundene har hatt fokus på å involvere og evaluere med ungdommen slik at det utvikles konsepter ungdom ønsker å delta på.

-Tildelingen fra Sparebankstiftelsen sikrer at man kan fortsette satsingen med forbundene som har jobbet sammen i 2023, samt starte opp med nye forbund slik at flere kan utvikle nye konsepter for å rekruttere og beholde flere ungdommer lenger. Her vil vi dra nytte av det deltagerne i 2023 har lært og utviklet, og disse vil brukes aktivt inn mot de forbundene som starter opp arbeidet i 2024 og 2025. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Grundesen.

Her finner dere mer informasjon om Sparebankstiftelsen:  https://sparebankstiftelsen.no/