Foto: Alexander Eriksson
Foto: Alexander Eriksson

Kompetanse

Ungdata
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsene gir et godt innblikk i hvordan det er å vokse opp ulike steder i Norge, inkludert ungdommers aktivitets- og idrettsvaner. Les mer på ungdata.no

Strittmatter, Bodemar, Solstad (2024) - Ungt lederskap i idretten
Forskningsrapport om funksjonen til ungdomsutvalg og lederkurs for ungdom 15-19 år. Opptak fra frokostmøte og rapportlansering 18. mars 2024 finner du her

Sivertsen, i samarbeid med Sunn idrett - Bruksanvisning for tenåringskroppen (2023)
Boken handler om betydningen av et smart kosthold, trening, restitusjon og søvn i en fase av livet hvor både hjernen og kroppen utvikler seg fra barn til voksen. Boken formidler sunne holdninger basert på fakta og kunnskap.

Strittmatter - Ung medbestemmelse i norsk idrett (2020)
Rapport om status, barrierer og behov for ung medbestemmelse i Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund. 

Ipsos, Norsk Monitor - Fysisk aktivitet blant ungdom og voksne (2020)
Andelen av ungdom og voksne som er fysisk aktive har økt jevnt siden 1995. 48 prosent av unge 15-24 år trener 3 ganger i uka eller mer. Unge trener hardere enn eldre, men det er færre i 2020 som tar seg helt ut og blir slitne enn tidligere år. 38 prosent av ungdom 15-19 år trener i et idrettslag og 49 prosent av dem trener i treningssenter. Styrketrening, jogging og fotturer er de mest utbredte aktivitetene blant ungdom 15-19 år. Unges motivasjon for å trene er blant annet å få fysisk og mentalt overskudd, forebygge helseplager og ha det gøy. Hovedgrunnene til å ikke trene er mangel på tid, at trening er for slitsomt, for dyrt eller kjedelig.

Bakken - Idrettens posisjon i ungdomstiden: Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten? (NOVA, 2019) En kort oppsummering av denne rapporten finner du her (2020). Rapport om rekruttering, trening og årsaker til frafall i ungdomsidretten. 

Seippel, Sisjord og Strandbu (red.) - Ungdom og idrett (2016)
Boken Ungdom og idrett tar for seg aktivitet på ulike arenaer, organisert og uorganisert. Blant spørsmålene som stilles er; Hvem deltar? Hva betyr idretten for ungdom? Hvorfor deltar de? Hvilken rolle spiller foreldre og trenere i ungdomsidretten? Hvordan er ungdomsidretten organisert, og hvordan kunne den vært organisert?

NTNU - Ungdomsidrett i endring. Tallenes tale om norsk ungdomsidrett 2006-2011 (2012)
I denne rapporten fokuseres det på utviklingen i ungdomsidretten, både knyttet til endring over tid og endring med utøvernes alder. Mange avslutter sin idrettsdeltakelse i løpet av ungdomsårene. Analysen av data fra idrettsregistreringen (idrettsforbundets egen registrering) viser store ulikheter mellom idrettene når det gjelder gutter og jenters deltakelse.