Skytternes Ungdomsnettverk. Foto: Sverre Arneberg Fredriksen
Skytternes Ungdomsnettverk. Foto: Sverre Arneberg Fredriksen

UNG-Frivillig Fond

Overskuddet etter ungdoms-OL på Lillehammer er øremerket et UNG-frivillig Fond. Fondet har som formål å engasjere flere ungdom og unge voksne som frivillige og arrangører i norsk idrett.

Det er primært særforbund som kan søke på disse midlene. Idrettskretser vil bli vurdert dersom de søker i samarbeid med særforbund. 

Utlysningssbrev

Søknadsskjema

Ungdoms-OL på Lillehammer var en betydelig læringsarena for Norges idrettsforbund når det gjelder ung frivillighet. Idrettsforbundet sitter i dag på mange nyttige erfaringer for et videre målrettet arbeid med ung frivillighet i norsk idrett. Det er disse erfaringene vi nå skal videreføre i UNG-frivillig Fond. 

Mål om å engasjere flere ungdom:
Det er et overordnet mål for norsk idrett å engasjere flere ungdom og unge voksne som trenere, ledere, frivillige og arrangører.

Målet med fondet er å bruke store idrettsarrangement til å rekruttere flere unge frivillige til fortsatt engasjement i idretten. De unge frivillige skal rekrutteres fra idrettsorganisasjonen, primært eget idrettslag.

Mål og gjennomføring av UNG-Frivillig Fond:

  • Ha en klar kobling mellom den frivilliges deltakelse i programmet og bidrag i eget idrettslag/lokalt organisasjonsledd etter å ha vært med på arrangementet
  • Bruke større arrangementer til aktivt å rekruttere flere unge fra hele organisasjonen til videre frivillig engasjement i idretten
  • Bruke arrangementene som en læringsarena for økt lokal arrangementskompetanse og lederkompetanse
  • Sette arrangementskunnskap i system, med krav om overføring av kunnskap fra erfarne frivillige til unge frivillige
  • Bruke unge frivillige og deres kunnskap til å fornye arrangementet, eksempelvis gjennom bruk av sosiale medier, video, lys, lyd etc.

Søknadsprosess:
Et UNG-Frivillig Fond vil gi særforbund muligheten til å engasjere forbundets egne ungdom i sine arrangementer og i sitt strategiske utviklingsarbeid for ungdom. NIF vil oppfordre til rekruttering av ungdom som er underrepresentert i den aktuelle idrettsorganisasjonen.

Et grunnleggende kriteria for økonomisk støtte er at frivillighetsprosjektene skal være for, av og med ungdom, og at kunnskapen de unge tilegner seg skal tilbakeføres til den lokale idrettsaktiviteten. For at et særforbund/lokal arrangørorganisasjon skal være stønadsberettiget bør arrangementet være av en gitt størrelse, enten av nasjonal eller internasjonal karakter.

Fra oktober 2022 er det åpnet opp for at ungdomsutvalg/komite/nettverk i særforbund og idrettskretser kan søke om støtte fra UNG-Frivillig Fond til gjennomføring av en nasjonal nettverkssamling (se egne tilleggskriterier i utlysningsbrevet). 

Se videoene under og les sluttrapport fra Norges Orienteringsforbund for prosjektet UNG FRIVILLIG VM 2019 for inspirasjon!