Lagbilde av gutter 14 i Aasguten håndball. Foto: Per Birger Mossing
Lagbilde av gutter 14 i Aasguten håndball. Foto: Per Birger Mossing

IL Aasguten håndball har økt rekrutteringen under koronakrisen

IL Aasgutens håndballavdeling har klart noe så unikt som å rekruttere flere spillere under koronakrisen! Nå har de vunnet 50.000 kroner gjennom Norsk Tippings Idrettspris.

- Utpå høsten ble det klart at vi fikk starte opp med trening for lagene- og det har vært gjennomført med koronaregler fra Norges Håndballforbund. Det som er gledelig er at håndball-interessen er stor, og at flere lag økte i antall spillere utover høsten til tross for covid-19 og alle nye retningslinjer det medfølger, sier Heidi Håvardsen fra styret i håndballgruppa.

Hun trekker spesielt frem trenernes avgjørende rolle for at de har klart å øke rekruttering.

- Stor heder og takk til trenerne våre. Vi hadde opparbeidet gode rutiner på arrangementene fra fjorårssesongen, men dette måtte organiseres på andre måter denne sesongen. Koronareglene styrte hvordan vi kunne gjennomføre kamparrangementene. Viktigst var at de unge fikk spille kamper, men dessverre uten støttende publikum som vi hadde i fjor. Men frivillige i kiosk og sekretariat gjennomførte gode arrangement, sier Håvardsen.

En annen årsak til suksessen er at de har samarbeidet med andre lag.

Og spillere fra Ronglan, Ekne og Skogn, som ikke klarte å opprettholde et tilbud, har strømmet til klubben.

- Det var klart at både Aasguten og Frosta hadde for få spillere til å stille egne lag, og styrene ilag med trenere kom fram til at vi ville ha god nytte av å samarbeide om disse årsklassene. Og det har vist seg at dette samarbeidet har vært positivt for både spillere, trenere og styrene, sier hun.

Når det ikke har vært mulig å gjennomføre treninger har trenerne tenkt utenfor boksen.

- Treningsbingo. Faste økter, film av økter som viser hvordan treningen skal gjennomføres, adventskalender osv. Dette har vært med på å beholde spillere i alle aldersgrupper og det styrker samholdet i håndballgruppen. Når treningene åpnet opp igjen har vi hatt treningskamper innad i idrettslaget, noe som var til stor glede for spillerne. Mot slutten av sesongen ble det åpnet opp for å kunne spille kamper mot lag i samme kommune. Vår leder i håndballgruppen, sammen med andre ledere, satte seg ned og organiserte dette, til stor jubel for spillerne. Vi runder av en rar sesong og vi krysser fingrene for en bedre sesong neste år, avslutter Håvardsen. 

Søk om å vinne 50.000 kroner fra Norsk Tippings Idrettspris