Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs regelverk

NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 - les her

For mer informasjon om lovendringene, se saksdokumentene til Idrettstinget her, samt protokoll fra Idrettstinget her.

Kommentarutgave til NIFs lov med lovendringene vedtatt på Idrettstinget 2019 her

Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lov

Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser (gjelder kun ut 2019)

Forskrift om navn på idrettslag

Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

Bestemmelser om barneidrett

Forskrift om medlemsregister

Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF 

Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (Meldepliktforskriften)

For egen side med diverse vedtak, se her