NIFs regelverk

NIFs lov med endringer med ikrafttredelse 16.03.2021 - les her

For mer informasjon om lovendringene, se saksdokumentene til Idrettstinget her, samt protokoll fra Idrettstinget her.

Kommentarutgave til NIFs lov med lovendringene vedtatt på Idrettstinget 2019 her

Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lov

Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Antidopingregelverk

Forskrift om navn på idrettslag (vedtatt 15. oktober 2020)

Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

Bestemmelser om barneidrett

Forskrift om medlemsregister

Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF 

For egen side med diverse vedtak, se her