NIFs regelverk

NIFs lov med endringer vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse på Idrettstinget 2021 - les her. 

Kommentarutgave til NIFs lov med lovendringene vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse på Idrettstinget 2021 her.

Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lov:
Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Antidopingregelverk

Forskrift om navn på idrettslag (vedtatt 15. oktober 2020)

Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

Bestemmelser om barneidrett

Forskrift om medlemsregister

Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF 

For egen side med diverse vedtak, se her