Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs regelverk

NIFs lov med virkning ut 2019 - les her.

NIFs lov med endringer vedtatt på Idrettstinget 2019 med ikrafttredelse 1.1.2020 - les her

Idrettstinget 2019 vedtok en rekke endringer i NIFs lov. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2020 med mindre annet ikrafttredelsestidspunkt er besluttet av Idrettstinget eller Idrettsstyret.

Følgende lovendringer har allerede trådt i kraft:
• NIFs lov § 1-5
• NIFs lov § 2-2
• NIFs lov § 2-21
• NIFs lov § 3-4 (1) ny bokstav d), p) og q)
• NIFs lov § 13-3

For mer informasjon om lovendringene, se saksdokumentene til Idrettstinget her, samt protokoll fra Idrettstinget her.

Kommentarutgave til NIFs lov (vil bli oppdatert høsten 2019 som følge av lovendringene på Idrettstinget 2019)

Juridisk avdeling i NIF har laget en kommentarutgave til NIFs lov kapittel 1, 2, 6 og 10. Kommentarutgaven vil utvides med flere kapitler.

Les kommentarutgaven her

Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lov

Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Forskrift om navn på idrettslag

Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

Bestemmelser om barneidrett

Forskrift om medlemsregister

Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF 

Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (Meldepliktforskriften)

For egen side med diverse vedtak, se her