Kapittel 12: Antidopingbestemmelser

§ 12-1. Antidopingregelverk

Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre utøverne rett til å delta i en dopingfri idrett. Doping er forbudt etter idrettens antidopingregelverk, som skal være i samsvar med WADAs bindende regler, herunder World Anti-Doping Code, og vedtas av Idrettstinget, eventuelt av Idrettsstyret iht. NIFs lov § 1-5.

Antidopingregelverket (norsk versjon)

Antidoingregelverket (engelsk versjon)