Kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter særforbundets regelverk og straffebestemmelser

§ 11-1. Særskilt regelverk

Regler om alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter særforbundets regelverk og straffebestemmelser gis i særskilt regelverk vedtatt av Idrettstinget. Eventuelle endringer i regelverket vedtas i henhold til NIFs lov § 1-5.