Hvordan komme i gang for å utvikle klubben?

Klubbutvikling er prosesser som får idrettslaget til å fungere bedre, nå egne mål, og bli enda mer attraktiv og relevant for medlemmene. Klubbutvikling skal fremme idrettsglede og utvikle best mulig aktivitet i idrettslaget.

Før utviklingsprosesser settes i gang, bør idrettslaget kartlegge hvilke områder som fungerer bra, og hvilke som har behov for utvikling. 

 

1. Beskriv idrettslagets situasjon

1. Beskriv idrettslagets situasjon

Bruk organisasjonshjulet til å kartlegge hvordan idrettslaget jobber med de ulike områdene.

Les mer
2. Strukturer områdene

2. Strukturer områdene

Definer hva som fungerer bra og det som fungerer mindre bra.

Les mer
3. Foreslå konkrete tiltak

3. Foreslå konkrete tiltak

La flere få foreslå tiltak som idrettslaget kan gjøre med forhold der dere har definert nødvendige forbedringsbehov.

Les mer
4. Prioriter foreslåtte tiltak

4. Prioriter foreslåtte tiltak

Selv om idrettslaget mottar mange nye foreslåtte tiltak, kan det være lurt å prioritere hvilke man skal starte med.

Les mer
5. Lag en plan for gjennomføring

5. Lag en plan for gjennomføring

Lag en plan for hvordan dere skal gjennomføre de tiltakene som dere har prioritert å gjennomføre.

Les mer
6. Oppfølging

6. Oppfølging

Idrettslaget må være nysgjerrig på arbeidet med tiltakene. Orienter om fremdrift på arbeidet med tiltakene og følg opp arbeidet helt til tiltakene er gjennomført.

Les mer
7. Lær av tiltakene

7. Lær av tiltakene

Når tiltakene er gjennomført, bør idrettslaget vurdere om gjennomføringen gikk bra, om det dukket opp noe uforutsett og hva som ble effekten av tiltaket.

Les mer