Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon.

På disse sidene finner du informasjon om felles kurs, verktøy og prosesser innen organisasjons- og ledelsesutvikling. Disse tilbudene er laget med utgangspunkt i gode grunnleggende utviklingsprinsipper der prosessene kan tilpasses slik at de ivaretar ulike typer klubber. 

Organisasjonshjulet brukes som verktøy til å jobbe med klubbens utvikling.

  1. Klubbens medlemmer og styret lager en felles beskrivelse av klubbens situasjon
  2. De beskriver deretter hvordan de ønsker at klubben skal bli
  3. Det jobbes med å finne og sette i gang gode virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon

Felles tilrettelegging av klubbutvikling skjer i samarbeid mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene. Norges idrettsforbund (NIF) har ansvar for felles rammer og retningslinjer for kurs, prosesser og verktøy som presenteres på disse nettsidene.

Klubbutvikling:
Retningslinjer for samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund. 

Klubbguiden
Her finner du informasjon til idrettslag og medlemmer om hva det innebærer å være medlem av Norges idrettsforbund. Du kan se hvordan man stifter et idrettslag og hvilke lover og regler som gjelder. På sidene er det i tillegg informasjon og tips om støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

Klubbhåndboka
En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjør det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer og praksis som gjelder i klubben. På denne siden kan du laste ned en veileder som hjelper klubber å lage sin egen klubbhåndbok. Du finner også nyttige tips og maler som kan benyttes for klubbdrift og knyttes til klubbhåndboka.

Bedre klubb
Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy for idrettslag. Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Ledere i styret kan logge seg inn og bruke løsningen, men vi anbefaler at styret sammen gjør vurderinger på kriteriene i Bedre klubb.

Kurs for klubb 
Idretten tilbyr flere nyttige kurs som kan gi kompetanse og gjøre at man blir tryggere i å utføre oppgaver i ulike ansvarsområder og funksjoner.

E-læring
Det er laget flere e-kurs for ledere og trenere. Alle felles e-kurs finner du under ekurs.nif.no. For å gjennomføre disse må du logge inn med Idrettens ID (Min Idrett).

All informasjon om klubbutvikling for særforbund og idrettskretser finner du her

På veiledersidene finner du informasjonsmateriell for sertifiserte veiledere i Norges idrettsforbund. Innlogging er påkrevd. Klikk deg videre her.

Kontaktpersoner

Torkell Seppola
Torkell Seppola
Seniorrådgiver

Idrettslag: Fjellhamar fotballklubb, Finnsnes IL, Pioner, Alta turnforening

Åsmund R. Sæbøe
Åsmund R. Sæbøe
Seniorrådgiver

Idrettslag: Blindern Rugbyklubb, Oslo Kajakklubb, Oslostudentenes Idrettsklubb, Helgerød Idrettslag og Sandefjord Seilforening.