Definer hvilke områder som fungerer bra, og hvilke som må forbedres

Basert på idrettslagets nåsituasjon har dere laget et godt utgangspunkt for å definere hvilke områder som fungerer bra, og hvilke som må forbedres. For å definere hva som bør tas tak i anbefaler vi følgende:

  • Lag konkrete lister over forbedringer per område 
  • La alle få komme med sine innspill 
  • Synliggjør det som fungerer bra, og det som fungerer mindre bra 
  • Del innholdet med deres medlemmer

Eksempel på hvordan de ulike områdene oppleves i idrettslaget:

imagemsfgd.pngEksempel på hvordan opplevelsene kan beskrives: 

image3t9je.png