Foreslå konkrete tiltak

La flere få foreslå tiltak som idrettslaget kan gjøre med forhold der dere har definert nødvendige forbedringsbehov. Ofte kan det komme frem flere forslag om det samme. 

Eksempel på hvordan idrettslaget kan foreslå tiltak: 

imageffkcw.png