Lag en plan for gjennomføring

Lag en plan for hvordan dere skal gjennomføre de tiltakene som dere har prioritert å gjennomføre. Husk å definere tydelig det første konkrete steget for å få i gang hvert tiltak, og fordel ansvaret for å gjennomføre de tiltakene dere skal gjøre.

En enkel sjekkliste som kan brukes:

  1. Hva skal gjøres? Eks. arrangere Åpen dag
  2. Hvordan? Eks. alle idretter må være tilgjengelig for medlemmer og besøkende. 
  3. Hvem er ansvarlig? Eks. sportslig leder
  4. Når skal det gjennomføres? Eks. før jul 
  5. Ønskede resultater? Eks. Økt rekruttering

Mal på tiltaksplan:
imageenb7e.png