Beskriv idrettslagets situasjon

I et idrettslag vil det skje både uforutsette og planlagte ting som endrer situasjonen hele tiden, så en god rutine er å gjøre regelmessige eller årlige situasjonsvurderinger. 

Det første steget i alt utviklingsarbeid er å beskrive og forstå dagens situasjon i idrettslaget, slik at dere får frem hvordan situasjonen i de ulike områdene av hjulet fungerer. 

Status ledelse

Status ledelse

Status arrangement

Status arrangement

Status aktivitetstilbud

Status aktivitetstilbud

Status anlegg

Status anlegg

Status organisering

Status organisering

Status trenere

Status trenere